Skupiny středisek

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Evidence > Číselníky > Skupiny středisek

Číselník skupin středisek lze využít pro rozčlenění středisek do skupin v číselníku středisek.

Image: C-skupiny-stredisek.png

  • Číslo skupiny středisek

Záznam o skupině středisek obsahuje číslo skupiny středisek: jednoznačné číslo, kterým se odvoláváte v číselníku středisek – položka skupina středisek, na odpovídající záznam v číselníku skupin středisek. Tuto položku je nutné vyplnit.

  • Název skupiny středisek

Název skupiny středisek: jednoznačný, maximálně 30 znakový název skupiny středisek. Tuto položku je nutné vyplnit.

Číselník skupin středisek je číselníkem nepovinným. Uživatel nemusí využívat tuto úroveň členění středisek, pak ponechá číselník skupin středisek nevyplněný a současně neuvede tuto vazbu v číselníku středisek. V tomto případě bude systém úroveň skupin středisek ignorovat.

DB

Skupiny středisek - DB
tab sloupec typ popis null
skup_stred skup_str integer číslo skupiny středisek x
skup_nazev char(60) popis skupiny středisek x
ident_prenos char(20) x

Odkazy

Zpět | Divize
Osobní nástroje