Rozpad na střediska dle odpracované doby

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Rozpad na střediska dle odpracované doby - je funkcionalita automatického rozpadu částek vybraných položek na části odpovídající odpracované době s uvedením nákladových středisek dle odpracované doby.

Obsah

Nastavení

o - ano, dle odpracovaných hodin vykázaných v bruttu nebo
O - ano, dle odpracovaných hodin vykázaných v bruttu + kumulace
  • rozpad na projekty dle hodin (pojem) - do tohoto pojmu nastavit ty mzdové položky, které se mají rozpadat (samozřejmě ne položky odpracované doby)

Pojmy (číselník)

Funkcionalita

Pokud je parametr nastaven na novou hodnotu, tak mzdové položky nastavené v již existujícím pojmu rozpad na projekty dle hodin se rozpadávají procentuálně dle zadaných odpracovaných hodin (mzdové položky 100 - 169) a středisek u těchto (střediskem je v tomto případě rozuměn projekt). Sty procenty se rozumí celkový součet odpracovaných hodin. Rozpadu se neučástní mzdové položky jež mají ve zpracování brutto sloupeček 'Aut' vyplněn hodnotou 'o' (jde o zadání v doplatcích nebo agendě odměn a prémií).

Záznamy pořízené v agendě Doplatky se záměrně nerozpadají, a to z toho důvodu, aby uživatel měl možnost korekce jak částky tak nákladového střediska. Pokud tentýž kód je zadán do agendy Pořizování dat, pak se rozpadá.

Další vlastnosti:
Změnu nákladového střediska je možno pořídit do různých pořizovacích agend, např. Doplatky, Zpracování brutto, Pořizování dat. Také některé standardní sestavy uvádí ne pracovní středisko zaměstnance (z agendy Prac.poměru), ale nákladové středisko (středisko z agendy Zpracování brutto):

nákladové středisko


Redukce počtu rozpadajících se záznamů

Redukce počtu rozpadajících se záznamů u mzd.pol. 171 a 175: parametr gen_stred_osh (sk.5) změněn z hodnoty Ne na Ano. Dále z pojmu (Mzdy/Mzdové číselníky/Pojmy) rozpad na projekty dle hodiny vyjmuty mzdové položky 171 a 175.

Ostatní kódy Bude řešeno - helpdesk id 1429

Odkazy

Osobní nástroje