Rozpad hodnot mzdové položky na projekty dle procent

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Rozpad hodnot mzdové položky na projekty dle procent je zákaznická úprava, která částky (dny, hodiny) mzdových položek při výpočtu rozdělí (každý měsíc) procentuelně na nákladová střediska tak, jak bylo (jednorázově) zadáno v agendě Pracovní poměr.

Obsah

Podmínky

Projekt = středisko.

Číselník projektů

Projekty jsou zadány v číselníku středisek - Střediska.

Jiné varianty

1. Ručně pořízené záznamy

V pořizovacích agendách jsou zadávány už přímo výsledné rozpadnuté hodnoty, např.

 • dny, hodiny v případě tarifní složky mzdy - při výpočtu systém doplní částku
 • částky v případě odměny

2. Z docházkového systému

Buď externí docházkový systém, nebo docházky KS-portál. Rozpad je umožněn pro docházkové položky, nikoliv položky typu "osobní hodnocení". Varianta nezpracována.

Nastavení

Je potřeba nastavit parametr rozpad_projekty (sk.5) - na hodnotu "a".

Zadání rozpadů

Menu: Evidence > Pracovní poměry / Projekty

Pro vybraný pracovní poměr se zadává záznam obsahující:

 • Projekt - výběr z číselníku
 • Mzdová položka - výběr z číselníku mzdových položek
 • Procento - hodnota procent
 • Období od - zadávání Období od a Období do je důležité pro sestavu Projekty - počty zaměstnanců (sestava)
 • Období do

Předpokládá se, že půjde spíše o jednorázové (více méně trvalé) nastavení (změny jsou samozřejmě možné).

Nezadávají se rozpady

 • FKSP - ty jsou spočteny automaticky
 • platné pro historickou legislativu: mzdových položek omluveného volna (standardně 513, 514), jinak by nebyl správný výpočet zdrav.pojištění (rozpadávající záznam ztratí kalendářní období "datum od" a "datum do" nutné k výpočtu).

Zobrazení

 • všechny záznamy
 • jen platné záznamy

Doplňkový (režijní) projekt

Podmínky:

 • Konkrétní mzdová položka je alespoň jednou zadána v rozpadu.
 • Doplňkový projekt je zadán v agendě Pracovní poměr, pole režijní zakázka.

Při výpočtu pak dojde k vygenerování částky na doplňkový projekt podle následujícího pravidla:

pokud měla mzdová položka určena jediný rozpad s 0%, vygeneruje se celá částka (100%) mzdové položky na doplňkový projekt
pokud bylo zadáno více rozpadů mzdové položky tak, že celkový součet nečiní 100%, pak zbývající částka (do 100%) je vygenerována na náklady doplňkového projektu.

Sestavy

 • za vybraného zaměstnance (SP032/282)
 • za vybraného zaměstnance - a jen platné záznamy (SP032/282)
 • za všechny zaměstnance (SP038/282)
 • za všechny zaměstnance - a jen platné záznamy (SP038/282)

Zadání a zpracování

Data mohou být pořízena v různých částech aplikace, např. agendy

Systém hodnoty u mzdových položek (dny, hodiny, částky) při výpočtu mzdy/platu zaměstnance rozpadne automaticky podle zadání rozpadů.

 • Zpracování brutto - v tomto případě se v této agendě nezadávají záznamy, neboť by nedošlo k jejich rozpadu. Je potřeba je zadat do některé jiné agendy, např. Pořizování dat.

Výpočet

Po výpočtu jsou záznamy vzniklé rozpadem identifikovány v agendě Zpracování brutto indikací ve sloupci "Aut" = "J".

Sestavy

Sestavami čerpání po projektech jsou standardní sestavy umožňující přehledy o střediscích.

Pořizování na projekty

Menu: Mzdy > Pořizování dat > Pořizování na projekty
Agenda umožňuje

 • přehled rozpadlých hodnot - po výpočtu zaměstnance
 • zadání - pokud má být rozpad proveden jinak, než dle výchozího zadání.

Pozn. Varianta nezpracována.

Odkazy

Osobní nástroje