Roční zúčtování

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Mzdy > Roční zúčtování

Roční zúčtování 2018
Roční zúčtování 2017

Postup provedení ročního zúčtování daní zaměstnancům.

Obsah

1. Označení zaměstnanců

Roční zúčtování daní zaměstnancům je možno provádět v období leden, únor, nebo březen. Označení zaměstnanců můžete provádět hromadně nebo individuálně (u každého zaměstnance).
Ne všem zaměstnancům je možno provádět roční zúčtování daní. Někteří si dle legislativy musí provést zúčtování sami, těm vystavujete potvrzení o zdanitelných příjmech.

 • Hromadné označení provedete následovně
  • nastavíte výběr na všechna střediska nebo vyberete střediska (pomocí Ctrl a myši)
  • stisknete tlačítko Načíst
  • nastavíte Provádět roční zúčtování na hodnotu Ano
  • kliknete na tlačítko Nastavit.
 • Individuální označení je popsáno dále.

Hromadné doplnění nebo změna měsíce provedení

V případě, že je nastaveno Provádět na hodnotu Ano, ale měsíc provedení je nevyplněn (Daňovka)
nebo v případě potřeby hromadné změny měsíce provedení,

je uživatelský postup provedení změny následující:

 1. Filtr: Provést = ANO. Tím bude vyfiltrována množina těch, kterým se má provádět RZD. Dále je možno do filtru event. přidat další podmínku, např. a zároveň měsíc provedení = ....
 2. Nastavit pole: Provádět roč.zúčt = Ano a Měsíc = požadovaný
 3. Kliknout na tlačítko Nastavit.

Kontroly

 • Nepodepsané prohlášení - informativní hláška

Zaměstnanec, který nepodepsal Prohlášení v loňském roce, má možnost toto učinit dodatečně pro účely RZ a podepsat je do 15.2. následujícího roku. V tomto případě se roční zúčtování zpracovává. Proto systém neomezuje samotné provedení, jen zobrazí upozornění. (hd 45665)

 • Solidární daň - překročení ročního limitu

Pokud systém zjistí, že zaměstnanec přesáhl celoroční limit na solidární daň, nedovolí označit zaměstnance ke zpracování ročního zúčtování (zaměstnanec si musí daňové přiznání podat sám).


2. Zadání vstupních údajů

 • Ze seznamu zaměstnanců vyberte požadovaného zaměstnance.
 • Přejděte do záložky pro zadání vstupních údajů.
 • Zkontrolujte, že je u dotyčného zaměstnance nastaveno provádění ročního zúčtování (Provést roční zúčtování = Ano) a měsíc provedení (Měsíc = leden, nebo únor, nebo březen).
 • Pokud jste zpracovávali mzdu zaměstnanci za celý rok v systému KS, data o výdělcích jsou načtena a jsou needitovatelná.
 • Jestliže zaměstnanec po část roku pracoval u jiného zaměstnavatele, doplníte mu za toto období vydělané částky (sekce Od předchozích zaměstnavatelů).
 • Doplníte další event. hodnoty v sekcích Nezdanitelné části základu daně (dary, úroky úvěru, atd.) a Slevy na dani
 • Nezapomeňte uložit.
Zadávání vstupních údajů
Skupina Název Kontroly Parametr (opravy/úpravy) Změna parametru Další parametry
Nezdanitelné části základu daně Hodnota bezúplatného plnění roczuct_vst_dar (sk.5)
Úroky z úvěru roczuct_vst_uro (sk.5)
Příspěvky na penz. připoj. roczuct_vst_pp (sk.5)
Pojistné na životní pojištění roczuct_vst_zp (sk.5)
Příspěvky odborové org. roczuct_vst_odb (sk.5) roc_zuct_kod_OH (sk.3)
Úhrady za zkoušky
Slevy na dani Na poplatníka roczuct_oprzodp (sk.5)
Na manžela (manželku)
Základní sleva na invaliditu roczuct_oprcinv (sk.5)
Rozšířená sleva na invaliditu roczuct_oprinv (sk.5)
Na ZTP/P roczuct_oprztpp (sk.5)
Na studenta roczuct_oprstud (sk.5)

Za umístění dítěte
Daňové zvýhodnění Nárok celkem roczuct_oprdeti (sk.5)

Pozor! Změny hodnot parametrů můžete provést před vlastním zadáváním údajů pro RZD u zaměstnanců - ovšem nesmíte provést v průběhu zadávání (pokud již některým zaměstnancům byly údaje zadány).

3. Zpracování ročního zúčtování

 • Přejděte do záložky Zpracování.
 • Nastavte zaměstnance, kterým chcete provést roční zúčtování. Standardní hodnota je Jen zaměstnanci se zpracováním v aktuálním období.
 • Stiskněte tlačítko Načíst.
 • Pak stiskněte tlačítko Přepočítat.

Tímto se vypočtené vracené částky přenesou do zpracování mezd. U zaměstnance je naleznete v agendě Doplatky na kódech 907-RZ DANĚ, příp. 1951-RZ BONUS. Na závěr je potřeba provést výpočet mzdy dotyčného zaměstnance, nebo všech zaměstnanců.


4. Potvrzení pro zaměstnance

Pro všechny či pro vybrané zaměstnance vytvořte potvrzení Výpočet daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

 • Pro vybrané ze seznamu - zobrazí všechny (i ty, kteří mají příznak o provádění na "Ne").
 • všichni s roč.zúčt. - zobrazí jen ty zaměstnance, kterým bylo provedeno roční zúčtování (v záložce Zadávání vstupních údajů mají Ano a vybrán měsíc provedení a také mají zde vyplněn datum v položce Provedeno dne - tzn. bylo provedeno v záložce Zpracování tlačítko Načíst sestavu a Přepočítat u daného zaměstnance.)

Pro náhled na další formulář (dalšího zaměstnance) použijte klávesu PageDown.

Tisk jen pro zaměstnance s RZD z vybrané divize

Postup:

 1. Záložka Zpracování - výběrový prvek Střediska/Skup.stř./Divize - vybrat jen požadovanou divizi (nebo více).
 2. Načíst sestavu.
 3. Filtr - Zapamatovat zaměstnance.
 4. Záložka Seznam zaměstnanců.
 5. Filtr - Křížový filtr - zapamatovaný seznam zaměstnanců - ponechat společné. Tím se omezí počet zaměstnanců na požadované.
 6. Označit tyto zaměstnance (tj. všechno - Ctrl+A).
 7. Záložka Formulář "Výpočet daně" - volba Pro vybrané ze seznamu.

5. Hromadný příkaz - odvod daně

 • Automaticky proběhne ponížení odvodu zálohy na daň na hromadném příkazu o částku ročního zúčtování.
 • Pokud je roční zúčtování větší než záloha na daň přečtěte si informace zde.

Hromadný příkaz (Roční zúčtování 2014)

Ostatní

 • DB

rzdane: Klíčem v tabulce je os.číslo, rok a pořadí. Přičemž pořadí se uplatní jen u záznamů, kdy dojde k opravě a aktuální záznam má pořadí = 0.
historická tabulka: roc_zuct

Odkazy

Osobní nástroje