Pracovní kategorie (Číselník)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Evidence/Číselníky/Pracovní kategorie

Tento číselník obsahuje seznam pracovních kategorií. Je nutným podkladem při vyplňování položky pracovní kategorie v agendě Pracovní poměr. Pracovní kategorie se současně uplatňují při tvorbě mzdových statistik.

Příklad naplnění číselníku je uveden v obrázku.

Při vkládání nového záznamu o pracovní kategorii je nutné vyplnit následující údaje:

 • Číslo pracovní kategorie - je jednoznačné číslo, kterým se odvoláváte v pracovních poměrech na odpovídající záznam v tomto číselníku. Položka musí být vyplněna.
 • Název pracovní kategorie - je jednoznačný, desetiznakový název pracovní kategorie. Položka musí být vyplněna.
 • Druh pracovní kategorie - je jednoznaková položka, která zařazuje pracovní kategorii do jedné ze tří skupin:
  • technickohospodářští pracovníci - THP (znak t)
  • dělníci (znak d)
  • ostatní (znak o).

Položka musí být vyplněna.

 • Druh mzdy - je jednoznaková položka, která udává, jakým druhem mezd je daná kategorie placena:
  • jednicová (znak j)
  • režijní (znak r)

V případě, že aplikace je nastavena na rozlišování mezd

rez_kateg (sk.12) - hodnota ano,

pak se na základě této informace vygeneruje zaměstnanci při dopočtu buď položka režijní mzda (např.111 - Měsíční plat), nebo jednicová (např.112 – Měsíční plat jedn.).

 • První rekapitulační sloupec - udává pořadí sloupce (1-8) , který bude využíván touto pracovní kategorií v sestavách mzdové statistiky. Více pracovních kategorií může používat tentýž rekapitulační sloupec. Jednotlivé hodnoty se pak sčítají. Položka musí být vyplněna.
 • Druhý rekapitulační sloupec - udává pořadí sloupce (1-8) , který bude jako druhý využíván touto pracovní kategorií v sestavách mzdové statistiky. Obvykle se používá pro součtování pro více pracovních kategorií, které jsou samostatně rozepsány pomocí prvního rekapitulačního sloupce. Položka nemusí být vyplněna.

Příklad. Pracovní kategorie 1,2,3 jsou dělnické. V prvním rekapitulačním sloupci budou u nich čísla 1,2,3, ve druhém rekapitulačním sloupci bude u všech číslo 4. To znamená, že budou uvedeny samostatně v prvních třech sloupcích, ve čtvrtém sloupci budou jejich hodnoty sečteny.

 • Kategorie (EN)

Anglický ekvivalent tuzemského názvu.

Omezení

Pro účely zobrazení statistik se doporučuje max.počet kategorií 8.

Odkazy


Zpět | Tarify
Osobní nástroje