Podmínkové mzdy

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Podmínkové mzdy je Rozšíření aplikace umožňující hromadné generování nebo úpravy mezd podle určité podmínky.

Podmínkové mzdy jsou rozšířením aplikace umožňující definovat uživatelské podmínky pro operace se složkami mzdy (platu) zaměstnance, které se následně aplikují při "zpracování brutto zaměstnance". K němu dochází ve volbách

- Zpracování brutto – záložka Ruční zpracování
- Zpracování brutto – záložka Automatické doplnění
- Vyúčtování zaměstnanců – zatrhnuta volba Výpočet včetně automatického doplnění
- MaPExpress - záložka Zprac. Brutto
- MaPExpress - záložka Vyúčtování,

případně v některé ze zákaznických specialit.

Příklad použití
Zaměstnanci, kteří pracují na určitém středisku, mají nárok na příplatek. Tento příplatek může být zadán všech zaměstnancům daného střediska jednotlivě (Příplatky). Ale v případě změny je potřeba data aktualizovat - příplatek přidat (nový nástup zaměstnance, změna pracovního místa resp. nástup na středisko) nebo odebrat (přechod na jiné středisko). Výhodou zde je automatické přiřazení podle příslušnosti ke středisku.

Pro dostupnost a aktivaci agendy musí mít zákazník aktivováno rozšíření aplikace Podmínkové mzdy. Pokud tomu tak je, pak je přístupná volba menu: Mzdy – Podmínkové mzdy – Definice podmínek. Následně vždy při "zpracování brutto" dojde k vyhodnocení a případnému aplikování podmínek.

Definice

Příklady

Odkazy

Osobní nástroje