Přehled neodeslaných srážek

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Přehled neodeslaných srážek - je informace pro zpracování mezd sloužící např. při závěrečných kontrolách zpracování měsíce. Jde o to, že některé částky jsou sraženy zaměstnancům, a i když by správně měly, tak nejsou zaslány mimo firmu (na bankovní účet či poštou).

Obsah

Doplatky

Pokud jsou částky ke stržení zadány v agendě Doplatky, jedná se vždy o vnitrofiremní srážky, přičemž může jít o případy

 • kódy 100-899 - částky jsou zadávány zápornou částkou, neodchází na bankovní účet, jsou to vnitrofiremní srážky
 • kódy 900-999 - částky jsou zadávány kladnou částkou, neodchází na bankovní účet, také to jsou vnitrofiremní srážky (např. srážka za stravenky či stravné).

Platby

Opakované (výjimečně jednorázové) srážky zaměstnanci z čisté mzdy, které mají odcházet mimo firmu (nejčastěji na specifikovaný bankovní účet), jsou zaznamenány v agendě Platby. Tato agenda ovšem umožňuje zadání záznamů i bez vyplnění bankovního účtu (nebo adresy); to bývá využíváno např. tehdy, kdy srážku je potřeba již provést, ale ještě není známý cílový účet. Z tohoto pohledu může být složitější rozklíčování odešlých a neodešlých částek.

 • kód 941 - zbytek mzdy na účet, standardně všichni zaměstnanci mají vyplněn účet, pak stržená částka (např. ze sestavy Cokoliv (uživ. rekapitulace)) souhlasí s částkou odeslanou na hromadném příkazu k úhradě.
 • kód 942 - v hotovosti, rozpis uvádí sestava Mincovka
 • kód 971 - mzdy poštou, standardně mají zaměstnanci u tohoto kódu uvedenu adresu v agendě Platby, částka jim odchází poštovní poukázkou (např. agenda Disketa pro poštu).

Exekuční srážky

U těchto se nejvíce projevuje variabilita zadání a odeslání. Záznamy z agendy Platby načítá sestava Trvalé srážky v rámci sestav Srážky. Na obrázcích níže je uveden příklad kombinací zadání, přičemž uživatelsky byly před vytvořením sestavy vybrány kódy exekuční (920,921,922,923,924). Možné kombinace

 • s účtem a bez deponování (os.č. 4: 1200 Kč; os.č. 5: 2500 Kč; os.č. 29: 817 Kč;)
 • s účtem a s deponováním (os.č. 20: 580 Kč)
 • adresa bez deponování (os.č. 18: 1500 Kč)
 • adresa s deponováním (os.č. 32: 2400 Kč) - pozn. viz Deponovat - akt. funkcionalita jen pro bankovní účty.
 • bez účtu a bez adresy, bez deponování (os.č. 5: 13534 Kč, os.č. 17: 1090 Kč) - záznamy možno získat použitím filtru: účet/adresa není vyplněno a zároveň deponované není vyplněno
 • bez účtu a bez adresy, s deponováním (os.č. 23: 5540 Kč): záznamy možno získat použitím filtru: účet/adresa není vyplněno a zároveň deponované je vyplněno


Přehled deponovaných srážek celkem

Orientační informativní sestava určená pro Generátor sestav II.
Přehled aktuálně deponovaných srážek s uvedením celkové již deponované částky (tj. částky, která zůstala ve společnosti "neodeslána").

 • Depon_castka - celková deponovaná částka (včetně již sražené částky z aktuálního měsíce)
 • Dat_od - datum, od kdy je platná platba. Zjištěno z aktuálního záznamu (pokud uživatel v platbě něco změnil, je uváděno toto datum změny)
 • Minim_dat_od - nejdřívější datum platby

select A.os_cislo, A.prijmeni, A.jmeno, A.kmen_str, S.cis_divize, 
PL.kod, PL.c_dokladu, PL.deponovat, 
PL.dat_od, 
(select min (dat_od) from platby PL2 where 
  PL2.os_cislo = PL.os_cislo and 
  PL2.kod = PL.kod and 
  PL2.c_dokladu = PL.c_dokladu) as minim_dat_od,
PL.dat_do, 

(select sum(castka) from pichacky where
  pichacky.os_cislo = PL.os_cislo and
  pichacky.kod = PL.kod and
  pichacky.c_dokladu = PL.c_dokladu) as depon_castka,

PL.cislo_banky, PL.cislo_platby, PL.konst_symb, PL.var_symb, PL.spec_symb, PL.ev_cislo,
PL.opr_jmeno, PL.opr_ulice, PL.opr_misto, PL.opr_psc, null as pozn_nic

from pracovnici A, platby PL, stred S
where 
PL.os_cislo = A.os_cislo and
PL.deponovat = 'a' and
(PL.dat_do is null or PL.dat_do >= (select datum_posledni from par_map)) and
S.str = A.kmen_str
order by A.prijmeni, A.jmeno

Penzijní a životní

Jak příspěvky (firmy), tak vlastní srážky zaměstnanců je vhodné - nejméně při prvním rutinním zpracování mezd - zkontrolovat, zda odchází ze systému na bankovní účty. Tedy porovnat částky z jednotlivých mzdových položek (např. zkrácená mzdová statistika) s částkami na hromadném příkazu, příp. jinde.

Odkazy

Osobní nástroje