Přečerpaná dovolená

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Přečerpaná dovolená je situace, která se někdy vyskytuje, a to především u zaměstnanců končících pracovní poměr.

Obsah

Stav

Přečerpaná dovolená znamená záporný zůstatek dnů dovolené. K přečerpání může dojít tak, že zaměstnanec v průběhu roku čerpá dovolenou z celoročního nároku, ale později v průběhu roku dojde k ukončení pracovního poměru, čímž je nárok na dovolenou změněn (snížen).

Vrácení peněz

Zaměstnanec neoprávněně obdržel náhradu za dovolenou. Srážka je realizována

  • uživatelským zadáním na kód mzdové položky 524 v agendě Zpracování brutto, přičemž po zadání systém automaticky doplní v tomto případě záporný počet dnů a hodin a z nich stanoví zápornou částku; příp. zadáním pouze záporné částky v agendě Doplatky.
  • automaticky vygenerována systémem - v případě nastaveného parametru
aut_propl_dov (sk.5) na hodnotu Ano.

Srážka systém provede na mzdovou položku hrazené dovolené (524) se záporným znaménkem (částka i počet dnů a hodin): sazba = aktuální ppú. Oponentura: mělo by být průměrem ppú platným v měsíci přečerpání. Dále je možno rozhodnout o tom, jaká sazba má být použita:

aut_propl_prec (sk.5)

Hlídání minimálního vyměřovacího základu

Odkazy

Osobní nástroje