Odstupné

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Nárok na odstupné má zaměstnanec, kterému skončil pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo dohodou pro organizační změny.

Obsah

Legislativa

Výše odstupného dle novely zákoníku práce 2012

  • 3-násobek průměrného měsíčního výdělku (PMV), pokud trval pracovní poměr 2 roky a více
  • 2-násobek, pokud trval 1-2 roky
  • 1-násobek, pokud trval méně než 1 rok.

V případě konta pracovní doby se odstupné zvyšuje o 3-násobek PMV.
Při ukončení pro zdravotní nezpůsobilost způsobenou pracovním úrazem, nemocí z povolání, apod. je výše odstupného nejméně 12-násobek PMV.

Pořízení

Přímé zadání částkou

Zadání částky na vybraný kód mzdové položky (standardně 622), například v agendě Doplatky.

Agenda Odstupné

Menu: Mzdy > Doplatky / Odstupné
Postup:
1. Stisk tlačítka Výpočet.
2. Uložit.

Tímto se částka odstupného uloží pro další zpracování mezd. Následně je potřeba provést výpočet zaměstnance.

Algoritmus: Částka odstupného =
průměr pro pracovně-právní účely k datu výstupu * (krát) hodinový úvazek zaměstnance * průměrný počet pracovních dnů v měsíci (konstanta 21,74) * počet měsíců odstupného

Agenda Příplatky - vyplácení ve více obdobích

Dotaz: Chtěla bych se ještě zeptat, zda lze v programu někde navést odstupné, které bude vypláceno na základě dohody, po skončení pracovního poměru tři následující měsíce, tak abych na to nemusela každý měsíc myslet. (28.5.2020)

  1. Číslo algoritmu pro mzdovou položku odstupného (622): standardně nevyplněno, změna na č. 16 (trvalý příplatek každý měsíc ve stejné výši).
  2. Příplatky - navedení částky a omezení platnosti (Platnost od = ..., Platnost do = ...).

V tomto případě je ale třeba při srážkách ze mzdy nevyužít postup Odstupné a srážky ze mzdy, jehož použití je určeno při jednorázovém vyplacení odstupného. Zato pro měsíce po výstupu zabezpečit, aby byly prováděny i srážky ze mzdy - nastavení Pojmy (číselník): Srážky po výstupu nicméně není zcela vhodné, protože se týká celé společnosti.

Rozšířená sestava

Odstupné a srážky ze mzdy

Odkazy

Osobní nástroje