Obecná evidence osob

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Evidence fyzických a právnických osob

Menu: Evidence > Číselníky > Obecná evidence osob

Evidence fyzických a právnických osob – číselník – je v aplikaci za tím účelem, aby se bankovní spojení příslušící například k penzijnímu fondu, nebo zdravotní pojišťovně vyplnilo jen jednou, a to v evidenci osob, a na dalších místech v aplikaci se jen vybralo pomocí nabídky. Kromě penzijních fondů a zdravotních pojišťoven zde naleznete také vlastní podnik (firmu).

V první záložce naleznete detailní údaje k osobě – název, zkrácený název, právní forma, IČO, DIČ, kontaktní údaje – adresa, telefon, mail, kontaktní osoba.

Vyplňované údaje se liší dle typu osoby. Příklad pro typ osoby penzijní fond:

Ve druhé záložce můžete vyplnit bankovní spojení.

Využití údajů o bankovním spojení je v agendě Platby, v agendě Číselník společných převodů – zde si můžete zvolit, zda bankovní spojení zadáte nebo převezmete z číselníku osob.

Souvisejícími agendami jsou základní parametry (identifikace organizace) a číselník bankovních účtů pro hromadné platby.

Protože údaje o bankovním spojení zde zadané jsou důležité pro zpracování mezd, je možné a doporučuje se nastavit přístupová práva na editaci údajů.

Obsah

Nový záznam

Záznam se ukládá nadvakrát. Postup:

  1. Vložit nový záznam.
  2. Vyplnit levou část.
  3. Uložit.
  4. Zatrhnout typ osoby - vpravo.
  5. Uložit.

Bankovní spojení

V další záložce je v případě potřeby možno zadat bankovní spojení k vybrané osobě.

Typ

Typ - Obecná evidence osob
Typ Komentář
Banka Banky
ExekutorExekutorský úřad
Finanční úřad Číslo ÚFO, Pracoviště ÚFO v - Důchodové spoření (II. pilíř) , Vyúčtování daně
Fyzická osoba
Penzijní (životní) fondy Penzijní připojištění - číselník fondů
Pracovní agentura Zaměstnanci agentur
Právnická osoba
Součást holdingu Více IČ
Správa soc. zabezpečení
Vlastní společnostZákladní parametry
Zdravotní pojišťovna Číselník zdravotních pojišťoven
Životní fondy Životní fondy

Odkazy

Zpět
Osobní nástroje