O aplikaci (C/S)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

O aplikaci (C/S)

Menu: Nápověda > O aplikaci

  • Verze

Příklad: CS16, 7261F

CS16 - první část, delší dobu (měsíce, roky) se nemění
7261F - druhá část. Označení sestavení (build) je dáno prvními třemi znaky, tj. v tomto případě 726.

Pokud je oznámeno, že úprava je součástí verze CS16, 726, myslí se tím, že ve všech pořadích, tj. nezáleží na posledních dvou znacích. Pořadí vzniká postupně takto:

1A, 1B, ... 1Z, 2A, ...

Další položky:

  • Varianta
  • Limit paměti
  • Uživ. nastavení - klíč registru, kam se ukládá uživatelovo nastavení (pozice oken,...)
  • Windows login nebo Doménový login
  • Správce PC - ano/ne (zda je aplikace spuštěna s admin právy (zápis do HKLM,Program Files))
  • Typ OS - 32bit/64bit
  • Databázové schema (jen pro db platformu Oracle)

Odkazy

Osobní nástroje