Neoprávněně uplatněná sleva na dítě - náprava v ročním zúčtování daně

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Bylo zjištěno, že zaměstnanec loňský rok neoprávněně čerpal slevu na dítě v měsících 01 - 12 (roku 2016), správně mělo být jen v obdobích 01 - 08 (roku 2016), zbývající měsíce na slevu zaměstnanec neměl nárok.

Nyní mu chci ve výplatě neoprávněně uplatněné slevy strhnout, aby pro RZ (roční zúčtování) bylo vše v pořádku. Mohla bych poprosit o radu, jak postupovat, aby se opravy promítly správně?

Řešení

0) Předpoklad: na chybu se přišlo v období 01-03 (roku 2017) a nápravu je možno provést v rámci ročního zúčtování daní zaměstnanci za rok 2016.

1) Opravit RZD zaměstnance za rok 2016 - záložka Zadávání vstupních údajů

  • Opravit (ponížit) nárok na daňové zvýhodnění - buď prostřednictvím zadání v agendě Rodinní příslušníci nebo zadáním hodnoty do zpřístupněného pole Oprava.
  • V této chvíli (pokud nejsou uplatňovány jiné nezdanitelné části nebo slevy) bude výsledná vracená částka záporná - dluh zaměstnance. A protože záporný výsledek není možný a sytém v takovém případě nic zaměstnanci nevyplatí, ani nestrhne, je potřeba pokračovat v postupu dále.

2) V aktuálním období strhnout zaměstnanci částky za neuprávněně uplatněné položky v obdobích 09-12/2016, a to zadáním v agendě Doplatky na kód 1916-SL.DÍTĚ OMR, příp. (pokud se vyskytl daňový bonus) 1915-BON.DÍTĚ OMR - částky zadávat kladnou hodnotou (ke stržení). Tyto mzdové položky (a další s označením OMR - "oprava minulého roku") nebudou vstupovat (zabezpečeno systémově) do RZD následujícího roku (RZD za r. 2017). Mzdové položky OMR nevstupují do RZD následujícího roku bez ohledu na to, v kterém období byly pořízeny. Ovšem pořizování v období 04-12(v příkladu rok 2017) nelze doporučit, protože by nebylo správně provedeno RZD (v příkladu za rok 2016).

3) Opravit RZD zaměstnance za rok 2016 - záložka Zadávání vstupních údajů

  • Doplnit informaci, že zaměstnanci byly sraženy částky dle předchozího bodu. Částky zadat do sekce Od předchozích zaměstnavatelů, tlačítkem Vložit, do polí Záloha na daň po slevách (kladnou částkou), příp. Vyplacené daňové bonusy (zápornou částkou).

Odkazy

Osobní nástroje