Nemoc měla začít dříve

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Modelový příklad: V období 2013/03 byla zadána nemoc od 18.3.2013 do 31.3.2013. Ve 2013/04 bylo zadáno pokračování od 1.4.2013 do 19.4.2013. Ve 2013/05 má být provedena oprava, neboť bylo zjištěno, že nemoc začala již od 15.3.2013.

Řešení

Původní stav za 03/2013 a 04/2013

Původní stav - zpracování 03/2013 a 04/2013

ELDP (vytvářený jen za období 03/2013) a Nápočty vytvářené po závěrce 04/2013.


Oprava v 05/2013

Nepřítomnosti

511-PRAC.NESCHOPN. - od 15.3.2013 do 17.3.2013

Při zadávání dojde k následujícím hláškám. Na vše odpovídejte Ano nebo OK s výjimkou okna Volba zpětného proplácení, kde odpovídejte Ne. Při odpovědi Ano by došlo ke vrácení částky za odpracovanou dobu 1 dne, ale v tomto případě je potřeba vrátit zpět dovolenou.

Zpracování brutto

V agendě Zpracování brutto

  • Stiskněte tlačítko Obnova
  • Stiskněte tlačítko Dopočet
  • Zadejte záznam: 521-DOVOLENÁ .. od 15.3.2013 .. do 15.3.2013 .. -1 den .. -8 hodin .. systém automaticky dopočte částku.
  • Uložte
  • Objeví se hláška o rozdílu časového fondu. V tomto případě odpovězte už jen Ano, nikoliv S dopočtem jinak by v tomto případě byl zaplacen o 1 den navíc

Dorovnání peněz za náhradu za nemoc

Zadejte prostřednictvím agendy Doplatky částku na dotyčný kód mzdové položky např. 862-NÁHR.NEM.DALŠÍ .

  • Doplatek = částka, která měla být správně vyplacena - (částka původně systémem vyplacená + částka aktuálně systémem vyplacená)

V tomto konkrétním případě je doplatek = 0.

Stržení přeplacených peněz

  • Pokud původně nebyly vyplaceny peníze za dobu nyní opravovanou, není potřeba částku dorovnávat.
  • Pokud původně byly vyplaceny peníze za odpracovanou dobu, je nutno je strhnout systém provede automaticky, pokud byla schválena volba Zpětného proplácení při zadání dodatečné nepřítomnosti.
  • V tomto konkrétním případě byla na dotyčný den původně zadána dovolená, částka za dovolenou se tedy musí vrátit, stejně i nárok dnů pro zaměstnance - to bylo provedeno výše při zadání v agendě Zpracování brutto.

Doplatky

Vrácená dovolená měla částku 1004 Kč, zatímco zaplacená v 03/2013 částku 1012 Kč. Rozdíl -8 Kč vložte do agendy Doplatky na kód 521.

Příloha k žádosti

Pokud by měly být uváděny údaje v dokumentu Příloha k žádosti jinak než původně, je potřeba i tento dokument znovu vytvořit a odeslat. Týká se např. případu, kdy nový začátek nemoci spadá do jiného měsíce než původní začátek.

  • V uváděném případě není potřeba dokument znovu vystavovat a odesílat.

Výsledek

Po výpočtu zaměstnance je výsledek následující.

ELDP vytvářený za 03/2013 a 03-05/2013 je následující (jsou již správně uváděny vyloučené doby).

Nápočty

Po měsíční závěrce 05/2013 tzn. v období 06/2013 bude opraven i záznam za 03/2013 - původně uváděný počet 17 kalendářních dnů je opraven na 14. Nemoc od 15.3. do 31.3.2013, tzn. odpracovaných 14 kalendářních dnů. Tyto záznamy jsou důležité např. pro uvádění na dokument Příloha k žádosti.

zpět

Osobní nástroje