Nemoc byla zadána o několik dnů navíc

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Modelový příklad: Proběhla závěrka měsíce a po ní bylo zjištěno, že nemoc byla zadána o jeden den (nebo více dnů) navíc, než měla být. Ve skutečnosti zaměstnanec ten den pracoval.

Řešení - varianta 1

1. Oprava částek a hodin

1.1. Vrácení částky za náhradu nemoci

Pokud byla za nemoc vyplacena náhrada, přeplacenou částku strhněte - v agendě Doplatky na stejný kód, jakým bylo proplaceno (8xx), zápornou částku.

1.2. Doplacení částky za odpracovanou dobu

Nevyplacenou částku (za odpracovanou dobu - základní mzdu) z minulého měsíce doplaťte. Nestačilo by ji ovšem zadat v agendě "Doplatky", protože by k ní chyběla odpracovaná doba, která se bude počítat do průměru pro p.p.účely.

Zadání tedy proveďte v agendě Zpracování brutto až jako poslední úkon daného měsíce u dotyčného zaměstnance (tj. např. až po přenosu dat z docházkového systému).

  • Stiskněte tlačítko Obnova, pak Dopočet - tím bude určena odpracovaná doba aktuálního měsíce.
  • Pak vložte kód základní mzdy dotyčného zaměstnance (např. 111-MĚSÍČNÍ PLAT), doplňte informativně datum od - datum do (minulý měsíc), počet dnů (např. 1) a počet hodin (systém doplní, např. 8) - systém doplní částku. Poté uložte. Vznikne rozdíl proti časovému fondu (ve dnech a hodinách - např. + 1 den + 8 hodin).

Zkontrolujte vlastním výpočtem doplácené částky. Pokud by měly být jiné, než systém stanovil, doplňte korekce na stejnou mzdovou položku v agendě Doplatky. K rozdílným výsledkům může docházet vlivem typu odměňování (měsíční/hodinová mzda), algoritmizaci a počtu plánovaných hodin minulého a aktuálního období.

POZOR. Uváděný postup je stanoven pro případ, pokud se chyba stala první nebo druhý měsíc kvartálu. Pokud se chyba stala v měsíci, který je posledním v kvartále, a je napravována v 1. měsíci nového kvartálu, je zde složitější otázka správného stanovení resp. korekce průměru pro p.p.účely a mzdových položek podle něho vyplácených - jak za minulý kvartál tak za následující kvartál.

1.3. Neomluvená absence

Pokud namísto odpracované doby měla být neomluvená absence, pak mohla vzniknout potřeba doplatku zdravotního pojištění. Ten spočtěte ručně a zadejte na kód 903 jako vlastní srážku zaměstnance.

Částka 903 = MĚLO BÝT odvedeno - BYLO ODVEDENO (celkově zaměstnanec a firma)

MĚLO BÝT ODVEDENO: částka min.mzdy měsíční * počet započtených kalendářních dnů (práce + neomluvená absence, atd.) / počet kalendářních dnů měsíce * celkové procento odvodu zdrav.poj. (/100 - tj. pro rok 2019 = 0,135) Pozn. 08/2019

2. Nápočty hodnot pro výpočet průměru pro nemoc

Ručně opravte. Pracovní poměr - Nápočty, tlačítko Rozpis hodnot pro prům.nem. V minulém měsíci, kterého se oprava týká, opravte počet dnů (zvyšte o tolik dnů, kolik bylo neprávem zadáno navíc, tzn. např. o 1 den).

3. Oprava vyloučených dob

Pokud neexistuje, založte novou mzdovou položku pro opravu vyloučených dob na ELDP.

14.3. – 13.3. představuje opravu 0 dnů na ELDP
14.3. – 12.3. představuje opravu –1 den na ELDP
14.3. – 11.3. představuje opravu –2 dny na ELDP

Algoritmus: datumdo - datumod + 1

Tento bod by mimořádně mohla nahradit změna dat v tabulkách pro agendy "Nepřítomnosti" a "Zpracování brutto":
update absence set dat_od = XXX where os_cislo = XX and kod = XY and datum = XZ;
update pichacky set dat_od = XXX where os_cislo = XX and kod = XY and datum = XZ;

4. Poznámka na mzdový list

Zapište si textovou poznámku (vysvětlující komentář) do mzdového listu za tento rok: Poznámky do mzdového listu.

Varianta řešení 2

Vyžaduje konzultaci s autory programu.

(1) Pokud se jednalo o část zaměstnavatelem již neplacenou, mohla by být zpětně opravena data u nepřítomnosti a v agendě Zprac.btto (pomocí sql příkazu).
(2) Bude zbývat doplnění záznamu do agendy Zprac.btto (dny - hodiny - částka) - odprac.doba a částka za minulý měsíc.
(3) A opravit Nápočty dnů pro přílohu k nemoci.

Příklad sql příkazu pro bod (1) a (2) - je potřeba nahradit konkrétní údaje!

update absence set dat_do = '2019-08-27' where dat_do = '2019-08-28' and os_cislo = 55 and kod = 511;
insert into pichacky (os_cislo, cislo_pom, prac_str, kod, c_dokladu, dat_od, dat_do, dny, hodiny, sazba, castka, prizn_aut, prac_kateg, datum, id_podniku) values (55, 0, '201', 506, 0, '2019-08-28', '2019-08-28', 1, 6, 0, 0, 't', 2, '2019-08-01', 1);
update pichacky set dat_do = '2019-08-27', dny = 10.00, hodiny = 80.00 where dat_do = '2019-08-28' and dny = 11.00 and hodiny = 88.00 and os_cislo = 55 and datum = '2019-08-01';
hd 49562

Varianta řešení 3

Méně doporučovaná varianta. Podmínka: jedná se o minulý měsíc.

(1) S aplikací pracuje jediný pověřený uživatel.
(2) Návrat ze zálohy databáze, nebo návrat pomocí zpětné měsíční uzávěrky.
(3) Oprava dat u zaměstnance - přepočet (jen tohoto jediného).

Pozor - je potřeba provést tak, aby se nezměnil celkový odvod (daně, zdravotní, sociální); anebo změnil - ale pak je změnu nutno dohodnout s příslušnými úřady (opravná hlášení).

Odkazy

Zpracováno: 4.6.2007, 27.4.2009, 17.8.2012, 17.6.2014, 16.7.2018
Obdobně i pro karanténu: hd 51281

Osobní nástroje