Nebylo zadáno čerpání dovolené

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Zaměstnanci bylo zapomenuto zadat čerpání dovolené v období 09/2016 a 10/2016. Aktuální období pro zpracování mezd je 11/2016. Jak napravit?

Řešení

Oprava z minulého období

Postup:

  1. Zadání nepřítomnosti - upozornění systému
  2. Zadání nepřítomnosti - volba zpětného dopočtu
  3. Po Vyúčtování - systém přičte částku za dovolenou (budou navýšeny dny čerpané dovolené) a odečte částku za mzdu.

Další možností (variantou) je zpětná měsíční uzávěrka.

Oprava z předminulého období

Jednoduché

Zpracování brutto - na závěr všech operací u zaměstnance: Obnova + Dopočet + Zadání kódu 521 (+ 2 dny ze září 2016) a kódu 111 (-2 dny ze září 2016).

Přesnější

Spočtení rozdílových částek:

  • 521-Dovolená: průměr pro ppú (09/2016) = 115,38 * 16 hodin = 1846 Kč - 1804 = +42 Kč.
  • 111-Měsíční mzda: sazba v 09/2016 = 113,64 * (-16) hod = -1818 Kč - (-1905) = +87 Kč.

Rozdílové částky jsou spočteny ručně a zadány v agendě Doplatky.

Přesnější 2

Složitější výpočet by byl v případě, pokud by se uvažovaly další vlivy: měsíční závěrka 09/2016 počítá nové průměry pro p.p.účely, vliv na položky vyplácené průměrem v daném období, příp. tarifem.

Odkazy

Osobní nástroje