Mzdové položky - započitatelnost pro vyloučené doby

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Pro vyloučené doby

Započitatelnost mzdové položky pro náhradní doby vyjadřuje, zda kalendářní dny reprezentované mzdovou položkou jsou započteny do vyloučených dob na ELDP.

Kód
Věcný význam
0 Položka se nezapočítává do vyloučených dob.
1 Položka se započítává do vyloučených dob.
2 Položka ruší vyloučené doby.

2 - ruší vyloučené doby

Pokud bude zadán kód s touto indikací, budou zrušeny vyloučené doby (které by jinak byly vypočteny) na ELDP. Systém respektuje zadání data od-do, ale jen na měsíční bázi.

Příklad

1. Zaměstnanec měl vykázanou nemoc v období 10.6.-17.6.2017. Na ELDP v poli vyloučené doby se zobrazí hodnota 8 dnů.
2. Tentýž příklad jako v bodě 1.) a navíc zaměstnanec obdržel kód 773-NÁHRADA VÝDĚL. (s nastavením Pro vyloučené doby = 2-ruší vylouč. doby v číselníku mzd.pol.) - byl zadán v agendě Doplatky s uvedením částky náhrady. Na ELDP v poli vyloučené doby se zobrazí hodnota - (0 dnů).
3. Tentýž příklad jako v bodě 1. Kód 773 je zadán až v období 08/2017, ale s uvedením data od = 1.6.2017, data do = 30.6.2017. Na ELDP v poli vyloučené doby se zobrazí hodnota - (0 dnů). Pozn. I kdyby zadání bylo např. datum od = 15.6.2017, datum do = 30.6.2017, došlo by ke zrušení všech - jinak vypočtených - vyloučených dob za 06/2017 (i kdyby se měly týkat období 1.6.-14.6.2017). Taková je aktuální funkcionalita (k datu 09/2017) - v budoucnu může být upravena - zpřesněna i na konkrétní dny.

Historie
Příznak byl zaveden do aplikace v září 2017. Do té doby funkcionalitu rušení vyloučených dob obstarávaly mzdové položky z rozsahu 780-789, napevno vyčleněné pro tento účel. Úprava číselníku mzdových položek (jednorázová funkce 171) jednorázově nastavila položky.

Odkazy

Osobní nástroje