Mzdové položky - skupiny

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Věcné rozdělení mzdových položek

Věcný význam položek
Kódy VARS
Rozšíření R1
Rozšíření R2
Podskupina VARS
Podskupina R2
Název podskupiny
R2 pro uživatele
Poznámka
Neovlivní výpočet
10-99
Bez vlivu na zpracování mezd.
Základní mzdy
100–169
100-110
Fond - ne, odpracovaná doba různě Dny a hodiny se nezapočítávají do plánovaného fondu. Jako odpracovaná doba se chápe v různých sestavách různě. (hd 51629)
111-169
Fond a odpracovaná doba - ano Dny a hodiny se započítávají do plánovaného fondu a jsou vykazovány jako odpracovaná doba.
Netarifní mzdy
170–199
Osobní příplatek, apod.
Příplatky
200–299
2800–2900
210–215
2800–2890
Přesčasy
2806–2859
2891–2900
Přesčasy v tarifu
2891–2900
Přesčasy "zohledněné" (v tarifu).
Ostatní
Odměny a prémie
300–399
Vícekvartálové odměny
400–499
Podíly, 13. a 14. platy - vícekvartálové.
Nepřítomnosti
500–599
500-589
Fond - ano Zápočet dnů a hodin do plánovaného fondu.
590-599
Fond - ne Dny a hodiny se nezapočítávají do plánovaného fondu.
OON
600-699
Ostatní osobní náklady.
VNDMP
700-799
7000-7999
700-729
7000-7299
Fond - ano
7030-7299
Zápočet dnů a hodin do fondu. Zápočet do základu pro odbory.
730-799
7300-7999
Ostatní
7300-7799
Ostatní - Výplaty nezahrnované do mzdových prostředků. Mzdová položka 791 se nazapočítává do 'Ostatních dávek' v Rekapitulačním listu.
Dávky nemocenského pojištění, náhrady
800-899
800-859
Sociální pojišťovna Platí sociální pojišťovna.
860-869
Náhrady zákonné Platí zaměstnavatel.
870-879
Náhrady nadlimitní Platí zaměstnavatel.
880-899
Ostatní Ostatní nemocenské.
Srážky
900-999
9000-9999
900-906
9000-9069
Zákonné pojištění Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanec.
1900-1963
907-919
9070-9199
Daně
920-996
9200-9969
Srážky zaměstnanců
9300-9699
980-989 "Zálohy" (Rekapitulace/Srážky)
997-999
9980-9999
Odvody za podnik Sociální a zdravotní pojištění za podnik. Zákonné pojištění.
2001,2002
9971,9972
Slevy soc.poj. Slevy na sociální pojištění. Aktuálně se nepoužívá.
2901,2902
9973,9974
Důchodové spoření Aktuálně se nepoužívá.


Obsah

Kódy 10 – 99

Mzdové položky z tohoto intervalu mají tu funkcionalitu, že je lze do systému zadat (například prostřednictvím agendy Doplatky nebo Pořizování dat nebo Příplatky), ale neovlivní žádným způsobem zpracování mezd (hrubá mzda, nápočty, čistá mzda … atd.). Položka při nastavení

  • musí mít kromě č.algoritmu také samé 0 v započitatelnostech.

Po zpracování (pokud se zadává částka – Kč) se projeví v rekapitulacích, mzd.listě, výplatních lístcích...

Kontrola nastavení při výpočtu

Při výpočtu zaměstnanců systém provádí interní kontrolu,

  • zda byla použita mzd. položka v intervalu 10-99, a pokud ano,
  • zda je nastavena tak, že započitatelnost do daně, zdravotního, sociálního = 0.

V opačném případě systém na chybu upozorní hláškou:

Využití

Využití položky je např. u nepeněžních darů, které nepodléhají dani, soc ani zdr.pojištění, ale musí být uvedeny na mzdovém listě. Další příklad využití je k dorovnání časového fondu po přenosu z docházkového systému (viz přenos z docházkového systému). Nebo k dalším vnitrofiremním účelům - evidence určitých hodin či částek k pozdějšímu zpracování.

Poznámky

  • MOON
  • Odměny poskytované členům představenstev, dozorčích a správních rad atd. se nezahrnují do ostatních osobních nákladů. - Vyhláška č. 58/1991 Sb.

Odkazy

Osobní nástroje