Legislativa 1.1.2020 - změny v aplikaci

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Stav ke dni: 23.1.2020.
Popis může být průběžně doplňován do 31.1.2020 (doplnění budou zvýrazněna).

Obsah

1. Minimální mzda

1.1 Základní sazba

Od 1.1.2020 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy. Platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Od období 01/2020 musí být v aplikaci nastaveny tyto hodnoty rozšiřujících parametrů:

Parametr Hodnota 2019 Hodnota 2020 Platí od Platí do
mes_min_mzda (sk.4)
13350
14600
1.1.2020
hod_min_mzda (sk.4)
79,80
87,30
1.1.2020

Aplikace: Je třeba pouze zkontrolovat uvedené hodnoty rozšiřujících parametrů (menu: Pomůcky>Nastavení legislativních parametrů, nebo menu: Nastavení>Rozšiřující parametry, skupina č.4-Mzdy-legislativa). Nastavení hodnot by mělo být zabezpečeno správným provedením postupu instalace legislativních změn. Je dovoleno, aby parametr obsahující desetinnou čárku měl v hodnotě jako desetinný oddělovač uvedenu buď čárku, nebo tečku.

1.2. Zaručená mzda

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se mění též zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací.

Aplikace: Pro aktualizaci je potřeba ručně (nebo stiskem tlačítka Obnova obsahu číselníku) nastavit částky pro rok 2020 v číselníku Stupně náročnosti práce (číselník).

1.3 Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za rozdělenou směnu

Zkontrolujte výši příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a rozdělené směny v souvislosti se změnou minimální mzdy.

Aplikace: Je potřeba ověřit, příp. změnit číslo algoritmu mzdové položky uvedeného příplatku.

1.4. Ostatní

Aplikace: Se zvýšením minimální mzdy může být zaměstnanci evidovanému na ÚP (s požadavkem na dodržení podmínky nekolidujícího zaměstnání) poskytnuta vyšší odměna.

Odkazy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Příklad v aplikaci


2. Nemocenské pojištění

2.1 Změna výše redukčních hranic

Od 1.1.2020 jsou stanoveny nové výše redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění, které se uplatní pro výpočet dávek nemocenského pojištění při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců.

 • První redukční hranice 1162 Kč
 • Druhá redukční hranice 1742 Kč
 • Třetí redukční hranice 3484 Kč

Od 1.1.2020 jsou stanoveny také nové výše redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy z průměrného hodinového výdělku při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

 • První redukční hranice 203,35 Kč
 • Druhá redukční hranice 304,85 Kč
 • Třetí redukční hranice 609,70 Kč

Od období 01/2020 musí být v aplikaci nastaveny tyto hodnoty rozšiřujících parametrů:

Parametr Hodnota 2019 Hodnota 2020 Platí od Platí do
nem_legis_od (sk.4)
2019-01-01
2020-01-01
1.1.2020
nem_hranice1_d (sk.4)
1090
1162
1.1.2020
nem_hranice2_d (sk.4)
1635
1742
1.1.2020
nem_hranice3_d (sk.4)
3270
3484
1.1.2020
nem_hranice1_h (sk.4)
190,75
203,35
1.1.2020
nem_hranice2_h (sk.4)
286,13
304,85
1.1.2020
nem_hranice3_h (sk.4)
572,25
609,70
1.1.2020

Aplikace: Je třeba pouze zkontrolovat uvedené hodnoty rozšiřujících parametrů (menu: Pomůcky>Nastavení legislativních parametrů, nebo menu: Nastavení>Rozšiřující parametry, skupina č.4-Mzdy-legislativa). Nastavení hodnot by mělo být zabezpečeno správným provedením postupu instalace legislativních změn. Je dovoleno, aby parametr obsahující desetinnou čárku měl v hodnotě jako desetinný oddělovač uvedenu buď čárku, nebo tečku.

Odkazy
Redukční hranice (vývoj)
Kalkulačka náhrady 2020 (KS)
Příklad v aplikaci


3. Sociální pojištění

3.1 Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění

Sociální pojištění - maximální vyměřovací základ od 1.1.2020 činí 1 672 080 Kč (48 násobek průměrného výdělku).

Od období 01/2020 musí být v aplikaci nastaveny tyto hodnoty rozšiřujících parametrů:

Parametr Hodnota 2019 Hodnota 2020 Platí od Platí do
max_vz_socpoj (sk.4)
1569552
1672080
1.1.2020

Aplikace: Je třeba pouze zkontrolovat uvedené hodnoty rozšiřujících parametrů (menu: Pomůcky>Nastavení legislativních parametrů, nebo menu: Nastavení>Rozšiřující parametry, skupina č.4-Mzdy-legislativa). Nastavení hodnot by mělo být zabezpečeno správným provedením postupu instalace legislativních změn.

Odkazy
Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění
Příklad v aplikaci


4. Zdravotní pojištění

4.1 Minimální vyměřovací základ

Současně se zvýšením minimální mzdy se navyšuje minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění.

Hodnota 2019 Hodnota 2020
Min.vym.zákl.
13 350
14 600
Min. odvod
1 803
1 971

Aplikace: Výpočet probíhá automaticky.

Odkazy
Vyměřovací základy pro zdravotní pojištění (vývoj)
Minimální vyměřovací základ
Příklad v aplikaci

4.2 Vyměřovací základ "stát"

Vyměřovací základ a platba pojistného osob, za které je plátcem stát.

Hodnota 2019 Hodnota 2020
Vym.zákl."stát"
7 540
7 903
Odvod "stát"
1 018
1 067


5. Daň z příjmů

5.1 Daňový bonus - minimální příjem

V souvislosti se zvýšením minimální měsíční mzdy dochází ke změně hranice minimálního měsíčního (a ročního) příjmu pro nárok na daňový bonus.

Od období 01/2019 musí být v aplikaci nastaveny tyto hodnoty rozšiřujících parametrů:

Parametr
Hodnota 2019
Hodnota 2020 Platí od Platí do
dan_bonus_hr (sk.4)667573001.1.2020

Aplikace: Je třeba pouze zkontrolovat uvedené hodnoty rozšiřujících parametrů (menu: Pomůcky>Nastavení legislativních parametrů, nebo menu: Nastavení>Rozšiřující parametry, skupina č.4-Mzdy-legislativa). Nastavení hodnot by mělo být zabezpečeno správným provedením postupu instalace legislativních změn.

Odkazy
Daňové zvýhodnění
Příklad v aplikaci

5.2 Solidární daň

Princip solidární daně zůstává stejný od zavedení v r. 2013 (7% z částky nad limit), jen se mění limit jak měsíční, tak roční.

Solidární daň Hodnota 2019 Hodnota 2020
Měsíční limit130 796 Kč139 340 Kč
Roční limit1 569 552 Kč1 672 080 Kč

Od období 01/2020 musí být v aplikaci nastaveny tyto hodnoty rozšiřujících parametrů:

Parametr
Hodnota 2019
Hodnota 2020 Platí od Platí do
sol_dan_prijmy (sk.4)1307961393401.1.2020

Aplikace: Je třeba pouze zkontrolovat uvedené hodnoty rozšiřujících parametrů (menu: Pomůcky>Nastavení legislativních parametrů, nebo menu: Nastavení>Rozšiřující parametry, skupina č.4-Mzdy-legislativa). Nastavení hodnot by mělo být zabezpečeno správným provedením postupu instalace legislativních změn.

Odkazy
Solidární daň
Příklad v aplikaci

5.3 Roční zúčtování daně zaměstnancům za r. 2019

Lhůta: nejpozději ve výplatě za březen 2020 (v dubnu 2020) - vrácení vypočtených přeplatků na dani.

Změny oproti ročnímu zúčtování daně za rok 2018

 • Za umístění dítěte - maximálně 13 350 Kč za každé (umístěné) vyživované dítě.
 • Daňové zvýhodnění a daňový bonus - změna částek: Daňové zvýhodnění
 • Solidární daň - roční úhrn - při překročení ročního úhrnu nelze provést RZD.

Aplikace: Potřebné programové úpravy pro možnost zpracování ročního zúčtování daní za rok 2019 byly zpracovány a jsou součástí verze (sestavení) aplikace, která obsahuje legislativu 1.1.2020. Roční zúčtování je tedy možno provádět.

Odkazy

Pokud není prováděno zúčtování daně zaměstnanci u zaměstnavatele, poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci potvrzení o výdělku:

Potvrzení zdanitelných příjmů
Potvrzení DPP

Odkazy
Mzdová kalkulačka 2019 (KS)
Mzdová kalkulačka 2020 (KS)


6. Srážky ze mzdy

Byla změněna výpočtová základna. Zvýšily se normativní náklady na bydlení. Životní minimum jednotlivce se nezměnilo.

Od období 01/2020 musí být v aplikaci nastaveny tyto hodnoty rozšiřujících parametrů:

Parametr
Hodnota 2019
Hodnota 2020 Platí od Platí do
ZIVMIN_CELK (sk.4)964399121.1.2020

Odkazy
Základní nezabavitelná částka
Příklad v aplikaci
Výpočet srážky ze mzdy 2020 (MS Excel)

Aplikace: Je třeba pouze zkontrolovat uvedené hodnoty rozšiřujících parametrů (menu: Pomůcky>Nastavení legislativních parametrů, nebo menu: Nastavení>Rozšiřující parametry, skupina č.4-Mzdy-legislativa). Nastavení hodnot by mělo být zabezpečeno správným provedením postupu instalace legislativních změn.


7. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - povinný podíl

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 činí 33 429 Kč. Tato částka se použije pro stanovení výše odvodu za rok 2019 při nesplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Termín podání oznámení i zaplacení je do 15.února 2020.

Odkazy
Podíl zaměstnanců se ZPS


8. Sestavy/výstupy

Aktualizované/nově přidané dokumenty v rámci tzv. eNeschopenky


9. Služební cesty

Byly vyhlášeny nové hodnoty pro rok 2020:

 • sazby pro tuzemské stravné
 • průměrné ceny pohonných hmot
 • sazby pro základní náhrady
 • sazby zahraničního stravného

Aplikace: Týká se jen uživatelů, kteří používají modul Služební cesty.

Pro rok 2020 byly stanoveny nové sazby pro tuzemské stravné.

Délka pracovní cesty rok 2019 rok 2020
5-12 hodin 82 - 97 Kč 87 - 103 Kč
12-18 hodin 124 - 150 Kč 131 - 158 Kč
více než 18 hodin 195 - 233 Kč 206 - 246 Kč

Aplikace: Data jsou doplněna provedením kroku Úprava databáze. Hodnoty zkontrolujte v menu: Evidence>Služební cesty>Číselníky, záložka "Tuzemské stravné".

Tuzemské stravné


Pro rok 2020 byly stanoveny nové výše průměrné ceny za 1 litr / 1 kWh pohonné hmoty.

Pohonná hmota rok 2019 rok 2020
benzin 95 oktanů 33,10 Kč 32,00 Kč
benzin 98 oktanů 37,10 Kč 36,00 Kč
motorová nafta 33,60 Kč 31,80 Kč
elektřina 4,80 Kč

Aplikace: Data jsou doplněna provedením kroku Úprava databáze. Hodnoty zkontrolujte v menu: Evidence>Služební cesty>Číselníky, záložka "Ceny PHM".

Ceny PHM


Pro rok 2020 byly stanoveny nové sazby pro základní náhrady.

Druh vozidla rok 2019 rok 2020
motocykl vlastní 1,10 Kč 1,10 Kč
automobil vlastní 4,10 Kč 4,20 Kč
nákladní aut. vlastní 8,20 Kč 8,40 Kč

Aplikace: Data jsou doplněna provedením kroku Úprava databáze. Hodnoty zkontrolujte v menu: Evidence>Služební cesty>Číselníky, záložka "Základní náhrady".

Základní náhrady


Pro rok 2020 byly pro některé země změněny sazby zahraničního stravného. Sazba sjednaná se automaticky předvyplní sazbou dle vyhlášky. Pokud vyplácíte sazby nižší/vyšší, je potřeba sazbu sjednanou upravit.

Aplikace: Data jsou doplněna provedením kroku Úprava databáze. Hodnoty zkontrolujte v menu: Evidence>Služební cesty>Číselníky, záložka "Zahraniční stravné".

Zahraniční stravné

Aktualizujte nejlépe před vyúčtováním prvních lednových cest, jinak budete muset u každé cesty přegenerovávat náhrady! Nové sazby se doplní do číselníků automaticky během procesu úpravy databáze. V číselnících, kde je "sazba sjednaná", se tato automaticky přednastaví minimální zákonnou sazbou (to neplatí v případě, že poskytujete vyšší sazbu než je nová minimální - v takovém případě zůstane sazba sjednaná na původní výši). Sazby si můžete zkontrovat v menu "Evidence/Služební cesty/Číselníky".

Odkazy
Služební cesty
Tuzemské stravné
Ceny PHM
Základní náhrady
Externí odkazy


10. Ostatní

10.1 eNeschopenka

Od 1.1.2020 se zásadním způsobem mění vystavování tzv. neschopenek na straně lékaře a zpracování podkladů pro OSSZ k výplatě dávky na straně zaměstnavatele.

Aplikace: eNeschopenka

10.2 Chráněná dílna - odpočet na zdravotní pojištění

Možno využít jen u společností zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením.
Aplikace: Nastavení je nutno provést ruční změnou hodnoty parametru (viz dále, nebo kontaktujte KS program) na uvedenou hodnotu!

Hodnota 2019 Hodnota 2020 Platí od
Odpočet
7 540 Kč
7 903 Kč
1.1.2020

Chráněná dílna - odpočet na zdravotní pojištění
Vyměřovací základy pro zdravotní pojištění (vývoj)

10.3 Nové tarifní tabulky ve státní správě od 1.1.2020

Týká se jen společností státní správy! Postup zde:
Nové tarifní tabulky ve státní správě od 1.1.2020

10.4 Katalog prací ve veřejných službách a správě

Došlo ke změně v katalogu prací.
Týká se jen společností státní správy!
Aplikace: Aktualizovaný katalog prací je součástí legislativního sestavení aplikace.

Odkazy

Osobní nástroje