Legislativa 06/2020

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Legislativa 06/2020 - od sestavení CS16, 7351E

Obsah

Programové úpravy aplikace

Antivirus C

Možnost prominout část pojistného na sociální zabezpečení za měsíce 06-08/2020 pro firmy do 50 zaměstnanců. V případě uplatnění nároku je postup uveden zde:

Nastavení (jen pro vybrané společnosti)

Vyměřovací základ "stát" - navýšení

Od 1.6.2020 se zvyšuje na 11607 Kč.
Tedy zvyšuje se platba za "státní pojištěnce" na 1567 Kč.

Zákon č. 231/2020 Sb.

Vyměřovací základy pro zdravotní pojištění (vývoj)

POZOR: Jen pro vybrané společnosti splňující podmínky zaměstnávání více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením je možno využít následující funkcionalitu:

Další změny (bez vlivu na aplikaci)

Prodloužení podpůrčí doby u ošetřovného do 30.6.2020

Prodloužení podpůrčí doby u ošetřovného do 30.6.2020 a zvýšení sazby od 1.4.2020 do 30.6.2020 na 80% denního vyměřovacího základu.

Po dobu výjimečných opatření (od 11.3. do 30.6.) mají za určitých podmínek nárok na ošetřovné i DPP a DPČ:

  • dohoda byla uzavřena před 11.3.2020
  • jen za dobu trvání zaměstnání
  • zaměstnanec byl účasten nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče
  • pokud vznikla potřeba péče v 03/2020 a nebyl účasten nemocenského pojištění, má nárok na ošetřovné, pokud byl účasten nemocenského pojištění v 02/2020
  • DPČ nebyla zaměstnáním malého rozsahu
Zákon č. 230/2020 Sb. - účinnost 6. květen 2020

Elektronické předávání tiskopisů ČSSZ

Povinnost předávání tiskopisů elektronicky

Od 1.7.2020

Podle přechodného ustanovení lze tiskopis za 05/2020 nebo předchozí měsíce podat ještě v papírové podobě. Ale za 06/2020 a následující měsíce musí již být podán v elektronické podobě.

Od 1.9.2020

  • (NEMPRI) - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Žádost zaměstnance o peněžitou pomoc v mateřství, dlouhodobé ošeřovné, octovskou a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství bude zaměstnavatel předávat OSSZ v papírové podobě tak, jak mu je předal zaměstnanec. Přílohu k žádosti ovšem elektronicky. Pro obě platí lhůta "neprodleně" (tj. příp. příloha k žádosti může být předána dříve než žádost o dávku).

Zároveň byla změněna lhůta pro podání tiskopisu z 8 kalendářních dnů na 1 pracovní den. Řada zaměstnavatelů považuje tuto lhůtu za nereálnou, byl podán návrh na zrušení, schválen 29. května 2020, očekává se schválení Senátu a podpis prezidenta.

Zákon č. 255/2020 Sb.

Zrušení platby v hotovosti OSSZ

Od 1.7.2020 se ruší možnost pro OSSZ přijímat platby v hotovosti.

Odkazy

  • Oznámení 30.6.2020

Legislativní změny 6/2020 - Antivirus C

České legislativní prostředí: Byly provedeny legislativní změny týkající se zpracování mezd 6/2020, především programu Antivirus C - snížení odvodu sociálního pojištění za zaměstnavatele u firem do 50 zaměstnanců.

Konkrétně byly provedeny tyto změny: 1. Upraven Přehled o výši pojistného dle nového vzoru 2. Vytvořena nová sestava Antivirus C v menu Sestavy/Mzdové sestavy/Vyplacené náhrady

Podrobné informace a popis dalších změn naleznete v příručce zde: http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/Legislativa_06/2020

Osobní nástroje