Klasifikace zaměstnání

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Klasifikace zaměstnání je standardně naplněný číselník.

Menu: Evidence > Číselníky > Klasifikace zaměstnání

Celostátně používaný číselník pro klasifikaci zaměstnání. Je dodáván v plném znění (v elektronické podobě). Historická značení číselníku:

  • JKZ - jednotná klasifikace zaměstnání
  • KZAM - klasifikace zaměstnání
  • CZ-ISCO - aktuální značení

Údaje k zaměstnanci se zadávají v agendě Pracovní poměr - pole CZ-ISCO, vyplnění není povinné, pakliže je nepotřebujete z jiných důvodů (např. povinně se tato dodávají do systému šetření o průměrných výdělcích, tzv. Trexima).

Aktualizace

Obnova obsahu číselníku - pokud dojde ke změně v obsahu tohoto celostátního číselníku a tato změna je tvůrci zpracována, je potřeba, aby uživatel stisknul zmíněné tlačítko.

Historie

  • Aktualizace: Legislativa 07/2020
  • Aktualizace: změny platné od 1.9.2014 (ČR) podle údajů se sbírky zákonů 17/2014.

Odkazy

Osobní nástroje