Klasifikace postavení v zaměstnání (Číselník)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Evidence > Číselníky > Klasifikace postavení v zaměstnání

Celostátně používaný číselník pro klasifikaci postavení v zaměstnání. Je dodáván v plném znění (v elektronické podobě).

Pokud dojde ke změně v obsahu tohoto celostátního číselníku a tato změna je tvůrci zapracována, je potřeba, aby uživatel stisknul tlačítko Obnova obsahu číselníku.

Údaje k zaměstnanci se zadávají v agendě Pracovní poměr, vyplnění není povinné, pakliže je nepotřebujete z jiných důvodů (např. povinně se tato dodávají do systému šetření o průměrných výdělcích, tzv. Trexima).


Zpět | PSČ
Osobní nástroje