Jazyky

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Jazyky

Číselník jazyků obsahuje čísla a názvy jazyků. Jeho naplnění je plně v kompetenci uživatele. Tento číselník se využívá v evidenci základních údajů o zaměstnanci a v PIS – modulu Školení a vzdělávání. Jedná se o nepovinný číselník.


Zpět | Slovník
Osobní nástroje