Filtr pracovních poměrů

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Ve vybraných pořizovacích agendách se doporučuje zabránit nechtěnému zadání mzdové položky na ukončený pracovní poměr tím, že zapnete filtr Aktivní pracovní poměry.

Týká se případů, kdy zaměstnanec má více pracovních poměrů (např. dva historické a jeden aktivní). Potom vybrané agendy mají vedle rozbalovátka pro výběr poměru/dohody tlačítko s obrázkem fitru, pomocí něhož lze nastavit, zda se mají zobrazit všechny nebo jen aktivní poměry/dohody. V doplatcích a pořizování dat je výchozí volbou "aktivní", aby se předešlo chybnému zadání doplatku na neaktivní poměr.

Image: O-filtr-pracovni-pomery.png

Možné hodnoty filtru:

  • V - všechny
  • A - aktivní
  • AP - aktivní přidělení jen pro firmy využívající přidělování zaměstnanců v agendě Pracovní poměry

První nastavení tohoto filtru se aplikuje i na další otevírané agendy. Filtr je přístupný v následujících agendách:

  • Pracovní neschopnost
  • Ošetřování
  • Dovolená
  • Jiná nepřítomnost
  • Doplatky - výchozí volbou je aktivní, aby se předešlo chybnému zadání doplatku na neaktivní poměr
  • Pořizování dat - výchozí volbou je aktivní, aby se předešlo chybnému zadání na neaktivní poměr

Odkazy

Osobní nástroje