Evidence úrazů

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Evidence bezpečnostního technika

Řeší oblast pracovních úrazů, knihu drobných poranění a jejich přehledy.

Evidence úrazů

Menu: PIS – Lékařská evidence – Evidence úrazů

Nabízí se seznam a evidence úrazů, protokoly: záznam o úrazu a kniha drobných poranění.

Záložky: Seznam zaměstnanců – pro výběr konkrétního zaměstnance.

Evidence úrazů

Záznam o úrazu pro vybraného zaměstnance. Tisk záznamu. V režimu Sestava naleznete seznam všech pořízených záznamů o úraze.

Po vyplnění dat je možno vytisknout formulář "Záznam o úrazu". Grafická podoba níže odpovídá stavu roku 2010, od 1.1.2011 se očekává nová podoba.

Vzhledem k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. byly doplněny do této agendy nové formuláře pro záznam o úrazu a hlášení změn. Tyto formuláře jsou používány automaticky pro záznamy o úrazech, které nastanou od 1.1.2011. Z tohoto důvodu byla agenda rozšířena o další evidované údaje. Rozhodující pro použití starého nebo nového formuláře je pole "Datum" v horní části formuláře (Doba úrazu).

  • Položky "Druh zranění" a "Zraněná část těla" lze už vyplňovat pouze výběrem z rozbalovacích seznamů (možnost editace byla dříve nutná pro záznamy před 1.1.2015).
  • Ve formuláři se u těchto položek se automaticky vyplňuje i příslušný číselný kód do předepsaných rámečků.

Evidence nápravných opatření

K vybranému úrazu (ze záložky „Evidence úrazů“) se pořizuje jeden nebo více řádků o tzv. nápravných opatřeních.

Seznam úrazů

Zvolte období a požijte tlačítko Načíst. Zobrazí se přehled o úrazech v zadaném měsíci, nebo roku.

Drobná poranění

Kniha drobných poranění.


Zpět | Úrazy - přehledy
Osobní nástroje