Doplatky

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Doplatky

Menu: Mzdy – Doplatky

obrázek 1 - Doplatky zaměstnanců


Úvod

Občas se stává, že je třeba zaměstnanci doplatit peněžní částku za minulé měsíce nebo naopak peníze strhnout, jestliže byl přeplacen. K tomu slouží tato agenda. Kromě toho je možné doplatkem zaměstnanci zadat některé mzdové složky v aktuálním měsíci, např. mimořádnou zálohu, odstupné, jubilea apod. Prakticky lze přes doplatky zadat jakoukoliv mzdovou složku s výjimkou trvalých srážek (spoření, pojištění apod.). Pro zadávání doplatků platí toto pravidlo: kladné hodnoty zadaných částek zvyšují a záporné hodnoty snižují nápočet zadané mzdové položky.

Zdrav. a soc. pojištění Pozor na doplatky srážek, například daní, pojistného apod. Jestliže například měl být zaměstnanec v minulém měsíci zdaněn o 150 Kč víc, zadáte doplatek daně + 150 Kč a tato daň se pracovníkovi dodatečně strhne. Naopak, chcete-li zaměstnanci daň vrátit, zadáte zápornou hodnotu, např. - 80 Kč.

Mimořádné zálohy Stejně postupujete při doplatcích zdravotního či sociálního pojištění zaměstnanců. Systém sám zajistí, aby byl správně upraven i odvod podniku na základě doplatku zaměstnance. Tzn., byl-li např. zaměstnanci zvýšen doplatkem odvod sociálního pojištění o 80 Kč, zvýší se rovněž odvod podniku o 260 Kč. Stejně se upravuje odvod podniku při doplatku 4,5% zdravotního pojištění.

Evidenci veškerého pohybu peněz mezi zaměstnancem a pokladnou mimo výplatní termíny je třeba řešit zadáváním mimořádných záloh. Jestliže jste dali pracovníkovi mimořádnou zálohu, např. 1000 Kč , zadáte doplatkem mimořádnou zálohu s částkou + 1000. Jestliže jste však pracovníkovi zadrželi peníze v pokladně, nebo jestliže peníze na pokladnu vracel, zadáte částku se znakem mínus.


Doplatky zaměstnance

Doplatky zaměstnance jsou základní možností, jak pořizovat doplatky. V této části systému je možné zadávat všechny doplatky vždy jednomu vybranému zaměstnanci najednou.

Je vyžadován druh doplatku (kód), který si můžete vybrat ze seznamu, a částka. Dále můžete zadat středisko, které je částkou zatěžováno nákladově (implicitně pracovní středisko). Položky od, do představují období, za které je doplatek vyplacen (proplacen bude vždy v aktuálním období!).

Omezení editace jinými uživateli

Parametrem je možno zapnout funkcionalita zamezující měnit uživatelům v agendě Doplatků, záložce "Doplatky zaměstnance" jiné záznamy, než své založené (nebo takové, které byly založeny před náběhem této úpravy a nemají proto identifikaci zhotovitel záznamu). Dále platí že uživatel, který má přístupové právo na editaci ve "Zpracování brutto" - tzn. např. pracovnice na mzdové účtárně, výše popsané omezení mít nebude a bude moci měnit veškeré záznamy od všech zhotovitelů.

Pořizování doplňujícího textu

doplatek_text (sk.9) V agendách "Doplatky" (Doplatky zaměstnance a Hromadné doplatky) a "Odměny a prémie" lze k částkám doplatků pořizovat i text v rozsahu max. 30 znaků. Některé varianty výplatních lístků dokáží tento doplňkový text také zobrazit. ---------------------------------------------------------------------------------------

Doplatky seznamem

Další možností pořízení doplatků je navedení stejného druhu (kódu) pro zaměstnance na jednom pracovním středisku. Zde se po výběru pracovního střediska a mzdové položky doplatku objeví seznam všech zaměstnanců, kteří mají „živý“ pracovní poměr na vybraném středisku. Pokud některý zaměstnanec má již doplatek stejného kódu naveden, částka je v seznamu zobrazena. Nyní je možné u jednotlivých zaměstnanců částku vložit, změnit či zrušit.

Výběr období:

Je možné pomocí výběru období (objekt vpravo dole) zobrazit platné doplatky spadající do vybraného období, výběr období se vztahuje i na sestavy. Pokud je nastavené období větší než aktuální, tak je možné pořizovat a měnit záznamy a platnost takto upravených záznamů se projeví až ve vybraných obdobích. Tímto se pořizují záznamy v budoucích obdobích. Záznamy z minulých období lze pouze prohlížet, nikoliv editovat.

Ovládání:

A/ doplatek od – v budoucnu

Nastavit budoucí období, pořídit nový záznam

B/ doplatek do – v budoucnu

Nastavit budoucí období, zrušit (smazat) záznam. Tento záznam bude zachycen v historii až do zrušeného období.


Zhotovitel záznamu a přístupová práva

V tabulce „odmeny“ je zhotovitel záznamu indikován ve sloupci „vytvoril“.


Hromadné doplatky

Hromadné doplatky – individuální

Pokud chcete zadávat doplatek vybrané skupině zaměstnanců (označených v seznamu zaměstnanců) na jeden druh mzdové položky, použijete tuto záložku. Zde můžete zadat jednu částku do společné položky částka, která se po stisku ENTERu přidělí všem zaměstnancům v seznamu. Rovněž můžete částky zadávat jednotlivě každému zaměstnanci zvlášť.

Zde je podobná funkce jako v předchozí záložce, ale není nutné předem vybírat a označovat požadované zaměstnance v seznamu, ale přímo při vkládání nových záznamů pouze vložíte požadované osobní číslo a v případě, že zaměstnanec má více PracPom, i číslo PracPom.


Odstupné

Odstupné

Data z doch.systému

Data z docházkového systému (Doplatky)

Osobní nástroje