Dialogové okno

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Dialogové okno zobrazuje hlášení a dotazy aplikace. Jedná se o historickou funkcionalitu (cca do 25.3.2019).

Do desktopové alikace bylo vráceno původní dialogové okno z roku 2018 včetně původních funkcionalit.

Vzhledem k rozšířeným funkcionalitám nového dialogového okna zůstane toto k dispozici v několika agendách:

- některé jednorázové funkce
- nastavení proxy
- přídání/odstranění podniku z databáze

Obsah

Historický popis

Dřívější jednotlivá okna jsou (od konce roku 2018) shrnuta do jednoho výsledného oznamovacího okna.

Charakteristika

  • Jednotné okno
  • Nekonečný pás - oznamovací okna s informacemi pro uživatele se zobrazují pod sebou v nekonečném pásu, aby mohl uživatel zpětně dohledat všechna hlášení a své odpovědi.
  • Odlišení dialogů z aplikace od ostatních - dochází k odlišení informací pocházejících přímo z aplikace od informací, které jsou aplikací zobrazovány pouze zprostředkovaně - z databázového serveru nebo od operačního systému.

Spodní ikony

  • Kopírovat do schránky - v jiném programu (textový dokument, MS Word, apod.) lze vložit text dialogu (Ctrl+V).
  • Odeslat na support@ksprogram.cz
  • Poslední sql příkaz

Nastavení

Menu: Okno > Dialog > Nastavení

Nastavení dialogového okna
1. barva písma nadpisu
2. barva pozadí
3. sada obrázků ikon
4. umístění a rozměry

Pozn. Pro bod 3. se zobrazuje výběr některé z variant, přičemž každá obsahuje 3 obrázky, a to pro:

  • Interní hlášky
  • Windows + DB hlášky
  • Vývojáři (v realizaci)

Historie

Menu: Okno > Dialog > Zobrazit

Odkazy

Osobní nástroje