Data z docházkového systému (Doplatky)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Data z docházkového systému (Doplatky) slouží k zobrazení přenesených dat a jejich event. editaci.

Menu: Mzdy > Doplatky / Data z doch.systému

Opravy dat

Pokud má dojít k opravě dat v ještě zpracovávaném měsíci, správný postup je takový, že data se opraví v docházkovém systému a poté provedete nový přenos dat do mezd.

Nicméně aplikace umožňuje (po přepnutí parametru) dodatečně změnit data importovaná z docházkového systému.

Parametr dochazka_opravy (sk.9) umožnuje editaci přenesených dat z docházky. Pokud je nastavena hodnota na ano, pak se v agendě Doplatky zobrazí nová záložka s názvem Data z doch. systému a je umožněno naimportované záznamy editovat.

  • Pohled - zobrazení dat vybraného zaměstnance
  • Editace umožňuje data měnit (příp. i smazat)
  • Sestava zobrazuje naimportovaná data všech zaměstnanců za vybrané období

Položky

Odkazy

Osobní nástroje