Důvody nástupů a výstupů

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Evidence > Číselníky > Důvody nástupů a výstupů

Číselník důvodů nástupů a výstupů obsahuje seznam typů nástupu do zaměstnání (např. nástup do pracovního poměru na základě náborové akce) a výstupů (ukončení pracovního poměru dohodou apod.) ze zaměstnání. Je podkladem pro kontrolu a nápovědu při vyplňování položek důvod nástupu a důvod ukončení v agendě Pracovní poměr. Dále se tento číselník uplatňuje při vytváření sestav, kde se pracuje s údaji pracovního poměru. Jedná se o nepovinný číselník, jehož používání je plně v kompetenci uživatele.

Při zadávání nové položky do tohoto číselníku je nutné vyplnit následující položky:

  • Kód - je jednoznačný, třímístný kód, kterým se odvoláváte - v agendě Pracovní poměry při vkládání či opravě údajů o pracovních poměrech zaměstnanců, položky důvod nástupu a důvod výstupu prac_pom.duvod_nast - na tento číselník. Tato položka musí být vyplněna.
  • Důvod - je jednoznačné, maximálně třicetiznakové určení typu nástupu do pracovního poměru či ukončení pracovního poměru.
  • Použití - určuje, zda se jedná o kód důvodu pro nástup či výstup. Povinná položka.

DB tabulka: kod_nv

Odkazy


Zpět | Jazyky
Osobní nástroje