Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc později - 2

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Oprava pozdě nahlášené účasti v II.pilíři

Oprava v aplikaci v případě, že zaměstnavatel zapomene provést řádný odvod do II.pilíři v rámci zpracování mezd, nicméně po měsíční závěrce dodatečně částku (mimo mzdy) odešle. Opravuje se jak sociální pojištění, tak odvod na II. pilíř (řeší firma). Případ navazuje na modelový příklad: Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc později.

Řešení

6/2013 - bylo

Image: zo16-06-bylo.png Image: zo16-prehled-06-bylo.png


6/2013 - mělo být

Image: zo16-06-melo-byt.png Image: zo16-prehled-06-melo-byt.png

Rozdíl je v položkách 901-ZAK.POJ.SOC. ... 1077 Kč ... 580 Kč 2901-Důch.spoř. ... 0 Kč ... 829 Kč


7/2013 - před korekcí

Image: zo16-07-pred.png Image: zo16-prehled-07-pred.png

7/2013 - po korekci

Image: zo16-07-po.png

Částka -497 Kč na kód 901-ZAK.POJ.SOC musí být zadána nikoliv v agendě Doplatky, ale Pořizování dat (přepnout parametr exist_rucni(sk.5) z hodnoty ne na ano a dále nastavit (dočasně) položku 901 pro pořizování).

Částka 829 Kč na kód 2901-Důch.spoř. může být vložena v agendě Doplatky.

Sestavu Přehled o výši pojistného si uživatel musí opravit.

Pokud již byly mezitím finanční prostředky zaslány, je nutno upravit i částky na hromadném příkazu k úhradě za 07/2013. U společných převodů můžete zadat jinou, než spočtenou částku, prostřednictvím agendy Společné převody - částky.

zpět

Osobní nástroje