Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc dříve - 2

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Důchodové spoření odvedeno o měsíc dříve - vyměřovací základ vyšší než v měsíci chybného odvodu

Za měsíc červen 2013 jsme u jednoho zaměstnance odvedli platby na důchodové pojištění částkou 1550,- Kč. Pracovnice z finančního úřadu volala, že odvod měl být proveden až za měsíc červenec, tudíž má zaměstnanec přeplatek, který mu mám vrátit. Na sociálním pojištění tím vzniká nedoplatek. Nápravu máme provést teď ve mzdách - červenec 2013. Potřebuji opravit dvě položky: 3% z vyměřovacího základu 31000,- Kč což činí 930,- Kč, aby se odvedlo na sociální pojištění a 2% z vym.základu ve výši 620,- Kč.

Řešení

Stav 06/2013 - bylo

Image: zo-13-1.png


Stav 06/2013 - mělo být

Image: zo-13-2.png


Srovnání "Stav 06/2013-bylo" s "Stav 06/2013-mělo být"
Shodné částky jsou např. u následujících položek: Sociální základ, Zdravotní základ, Zdanitelná mzda, Zdanitelný příjem, SP firma, ZP firma, Superhrubá.

Různé částky:
901-ZÁK.POJ.SOC ... 1085 Kč (3,5% z 31000) ... 2015 Kč (6,5% z 31000) ... rozdíl 930 Kč
2901-DŮCH.SPOŘENÍ ... 1550 Kč (5% z 31000) ... 0 Kč (nemá důchodové spoření) ... rozdíl -1550 Kč


Stav 07/2013 - bylo by (bez opravy)

Image: zo-13-5.png

Stav 07/2013 - bude (s opravou)

Image: zo-13-7.png


  • Položku 2902-DŮCH.SPOŘ.-OPR ve výši -1550 Kč je možno zadat v agendě Doplatky resp. MaPExpress/Doplatky.
  • Mzdovou položku 901-ZÁK.POJ.SOC. ve výši +930 Kč je NUTNO zadat v agendě Pořizování dat, neboť kdyby byla zadána v agendě "Doplatky", došlo by k poměrnému navýšení sociálního základu, což v tomto případě nechceme.

Nastavte tedy agendu na možnost pořízení částky u této položky, abyste tuto možnost následně (např. po měsíční závěrce 07/2013) odebrali. Postup je zde.


  • Na hromadném příkaze k úhradě za 07/2013 bude odvod do důchodového spoření 75,- Kč (1625-1550).

Sestava

Sestava Důchodové spoření (II. pilíř) taktéž zohledňuje provedené korekce.


zpět

Osobní nástroje