Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc dříve - 1

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Storno odvodu důchodového pojištění - 2. pilíř

Za měsíc březen 2013 jsme u jednoho zaměstnance odvedli platby na důchodové pojištění ve 2.pilíři. Později se ukázalo, že to bylo provedeno o jeden měsíc dříve. Po domluvě s finančním úřadem (přes který tyto peníze do 2. pilíře putují), budeme dopisem žádat o vrácení tohoto "přeplatku". Na ČSSZ (PSSZ) jsme chybějící 3% poslali dodatečně. Nyní to ale potřebujeme vyřešit/opravit v programu KS Mzdy. Jak?


Řešení

Stav 03/2013 - bylo

Image: zo-11-1.png


Stav 03/2013 - mělo být

Image: zo-11-2.png

Srovnání "Stav 03/2013-bylo" s "Stav03/2013-mělo být"
Shodné částky jsou např. u následujících položek: Sociální základ, Zdravotní základ, Zdanitelná mzda, Zdanitelný příjem, SP firma, ZP firma, Superhrubá.

Různé částky:
901-ZÁK.POJ.SOC ... 937 Kč (3,5% z 26760) ... 1740 Kč (6,5% z 26760) ... rozdíl 803 Kč
2901-DŮCH.SPOŘENÍ ... 1338 Kč (5% z 26760) ... 0 Kč (nemá důchodové spoření) ... rozdíl -1338 Kč


Stav 04/2013 - bylo by (bez opravy)

Image: zo-11-3.png

Stav 04/2013 - bude (s opravou)

Image: zo-11-4.png


  • Položku 2901-DŮCH.SPOŘENÍ ve výši -1338 Kč je možno zadat v agendě Doplatky resp. MaPExpress/Doplatky .
  • Mzdovou položku 901-ZÁK.POJ.SOC. ve výši +803 Kč je NUTNO zadat v agendě Pořizování dat, neboť kdyby byla zadána v agendě "Doplatky", došlo by k poměrnému navýšení sociálního základu, což v tomto případě nechceme.

Nastavte tedy agendu na možnost pořízení částky u této položky, abyste tuto možnost následně (např. po měsíční závěrce 04/2013) odebrali. Postup je zde.


  • Hromadný příkaz k úhradě za 04/2013 je nutno změnit vzhledem k tomu, že částky již byly dříve vyrovnány (firma zaslala 803 Kč na sociální poj. a z FÚ obdrží částku 1338 Kč).

Korekci provedete v agendě Platby, záložce Společné převody - částky

Zde zadáte částku u převodu:

  • Druhý pilíř (částka za 04/2013 - namísto částky vypočtené systémem zadejte výslednou částku zohledňující vrácení částky z FÚ)
  • Sociální pojištění (částka 803 Kč již byla zaslána - ponížit)

ELDP

ELDP zůstává stejné před opravou i po opravě (nemění se).

Sestava

Sestava Důchodové spoření (II. pilíř) taktéž zohledňuje provedené korekce.


zpět

Osobní nástroje