Důchodové spoření

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

V rámci důchodové reformy vznikl nový pojem důchodové spoření, což je II. pilíř důchodového zabezpečení. V praxi jde o to, že lidé si mohou vstupem do II. pilíře spořit na vlastním důchodovém účtě.

Praktická potřeba při zpracování mezd/platů nastala od 1.1.2013 (resp. 1.2.2013) - skončila zpracováním 12/2015.

Obsah

Jednorázové nastavení

Při zpracování v aplikaci zaměstnanců účastných důchodového spoření je nutno se soustředit na následující skutečnosti.

  • Označte dotyčné zaměstnance - v agendě Mzdové údaje.
  • Jednorázově zadejte číslo bankovního účtu, kam budou odvody zaměstnanců odcházet - v agendě Společné převody.
  • Jednorázově přiřaďte účtování mzdovým položkám důchodového spoření - pro účely převodu do účetnictví.
  • Jednorázově nastavte hodnoty parametrů pro formulář hlášení.

Nastavení, výpočet, sestavy

Postup je zde:

Opakované činnosti

  • Výpočet zaměstnance probíhá automatizovaně.
  • Formulář hlášení vytváříte a odesíláte opakovaně každý měsíc.

Změny od 1.1.2014

Výpočet nově po jednotlivých poměrech

S ohledem na aktualizovaný výklad k problematice důchodového spoření (II.pilíř) související s upraveným formulářem "Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření", kde se nyní přesně říká, že pojistné se stanovuje za každý pracovně právní vztah samostatně, došlo k úpravě výpočtu tohoto pojistného. Nyní se tedy pojistné vypočítá a tudíž i zaokrouhlí směrem nahoru za každý pracovní poměr zvlášť. Doposud výpočet probíhal za všechny poměry zaměstnance dohromady (alá výpočet daní). Změna se projeví od výpočtu za 1/2014 a týká se pouze zaměstnanců, kteří jsou účastníci II.pilíře důchodového spoření a zároveň mají více pracovních poměrů (dohod) u jednoho zaměstnavatele.

Úprava XML hlášení

Důchodové spoření (II. pilíř)

Ukončení od 1.1.2016

Od 1.1.2016 v souvislosti s ukončením druhého pilíře důchodové reformy nejsou prováděny srážky pro důchodové spoření.

Odkazy

Osobní nástroje