Chybné zadání příjmu na ukončenou DPP

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Chybné zadání příjmu na ukončenu DPP.

Obsah

Zadání

Zadání příjmu na ukončenou DPP může být

- sčítá se příjem z měsíce ukončení s příjmem aktuálním po výstupu pro stanovení rozhodné hranice odvodu pojištění
- příjem z aktuálního měsíce se na ELDP vykazuje do měsíce výstupu --> nutnost vyhotovit nové ELDP;
 • chybou při zadání, přičemž již proběhla jedna měsíční závěrka (nebo více). Text dále se věnuje tomuto případu.

Modelový příklad: v období 09/2016 byl zadán příjem na pracovní poměr DPP, ovšem nikoliv na číslo poměru 3 (aktuální), ale na číslo poměru 1 (DPP ukončená v roce 2012). V souvislosti s příjmem z měsíce ukončení č.poměru 1 došlo k překročení hranice a byl navýšen základ pro odvod sociálního, zdravotního pojištění a daně.

Řešení

Varianta 1 - náprava v aktuálním období

1.1 Korekce mzdy

Korekce mzdy – zdravotního a sociálního základu, odvodů pojištění zaměstnance i zaměstnavatele, superhrubé mzdy, daně – proběhne správně, pokud je do agendy Doplatky vložena korekční mzdová položka

a proveden výpočet.

1.2 ELDP

Problém je s načtením ELDP, a to kvůli pravidlu Příjem po ukončení DPP, kdy se příjmy po ukončení DPP zahrnují do období skončení dohody.

Náprava ELDP může být provedena následovně:

 • vygenerovat ELDP za příslušný rok (v němž byla prováděna korekce - v příkladu rok 2016), povolit ruční editaci a provést změnu částky v poli Vyměřovací základ, příp. provést změnu hodnot v dalších polích.

POZOR: U dotyčného zaměstnance pak systém zpětně vygeneruje chybně dva ELDP:

1) Pro období původní dohody (v příkladu rok 2012) – zde bude příjem zahrnut (zatímco původní ELDP již bylo odesláno).
2) Pro období chyby (v příkladu rok 2016 – za 09/2016) v něm příjem chybí. A za korigované období (v příkladu 10/2016) je uvedena částka ponížená korekcí.

Z tohoto důvodu se doporučuje pořídit poznámku do mzdového listu – vlastně poznámky dvě – jednu pro původní období (v příkladu rok 2012) a druhou pro korigované období (v příkladu rok 2016):

Varianta 2 - Zpětný návrat a přepracování

Podmínka: uběhlo jen jedno zpracovávané období od období chybného zadání. Řešení představuje návrat do minulého období (v příkladu do 09/2016) a změnu hodnot. Poté postup do aktuálního období (v příkladu do 10/2016). Před tím je potřeba se dohodnout se zainteresovanými institucemi na tomto postupu (tj. ČSSZ, zdrav.pojišťovna, daně). Postup:

 1. Záloha databáze.
 2. Nastavení funkcionality: Zpětná měsíční uzávěrka.
 3. Zajištění, že s aplikací pracuje jenom jeden pověřený uživatel.
 4. Měsíční závěrka zpětná (v příkladu z 10/2016 --> 09/2016).
 5. Oprava u dotyčného zaměstnance (smazání příjmu na chybném pracovním poměru, zadání na správný pracovní poměr), Výpočet – jen dotyčného jediného zaměstnance!
 6. Měsíční závěrka dopředná (v příkladu z 09/2016 --> 10/2016). Od této chvíle mohou s aplikací pracovat i ostatní uživatelé.
 7. Zneaktivnění funkcionality zpětné uzávěrky.
 8. Kontrola výsledků.
 9. Při odesílání částek na bankovní účty za dané období (v příkladu za 10/2016) zajistit ponížení odeslaných částek na zdravotní pojišťovnu, ČSSZ a daně, například ručním zadáním částek do agendy: Společné převody - částky.

Kontrola příjmů po výstupu u všech zaměstnanců

 • Systém uživatele na tuto situaci upozorní při výpočtu (jednoho nebo všech zaměstnanců) - informace.
 • Pro vytváření ELDP není zpracování upozornění na obdobnou situaci (např. také z důvodu volitelnosti nastavení jednotlivých prvků před vytvářením ELDP, tj. filtrů, které vylučují okruh zpracovávaných zaměstnavatelů dle volby uživatele). Proto se doporučuje alespoň jednou za rok provést kontrolu podle sestavy:
 • Příjmy po ukončení pracovního poměru.

Odkazy

Osobní nástroje