Automatické doplnění

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Automatické doplnění je proces při výpočtu zaměstnanců sestávající z následujících kroků:

  • doplnění údajů do výkazů z ostatních agend a modulů aplikace
  • dopočet do měsíčního fondu.

Spouští se z agend:

Obsah

Vlastnosti

Automatické doplnění je možné provádět opakovaně, přičemž údaje dříve automaticky doplněné se zruší.
V případě, že byl výkaz ručně zpracován a dojde ke změně, např. v doplatcích či nepřítomnostech, pak spuštěním automatického doplnění se tyto údaje automaticky aktualizují ve výkazu.
Po dokončení automatického doplnění, v případě, že je u někoho rozdíl mezi měsíčním fondem a odpracovanou dobou ve výkazech, vyplní se záznam v chybové sestavě.

Doplnění údajů

Údaje zadané v ostatních agendách a modulech, jako například:

Doplatky
Příplatky
Nepřítomnosti
Pořizování dat

se do výkazu dostanou právě touto operací.

Automatické doplnění a dopočet do časového fondu

Neprovedení automatického dopočtu do časového fondu

  • při nastavení parametru
aut_pich (sk.12)
  • pro typ kalendáře 6 - bez automatického dopočtu

Automatický dopočet se neprovede pro zaměstnance, kteří mají v pracovním poměru navedený typ kalendáře 6 – běžný kalendář bez automatického dopočtu.

  • při ručním pořízení

Může se například stát, že bylo provedeno ruční zpracování a dopočet. Následně byla zaměstnanci zadána pracovní neschopnost a spuštěno aut. doplnění, čímž se zaměstnanci dostaly hodiny nemoci nad měsíční fond, neboť ručně dopočtené položky se automatickým doplněním neruší, chovají se stejně jako by byly skutečně ručně zadány. Informace o zaměstnanci se objeví v chybové sestavě a je potřeba výkaz přes Ruční zpracování znovu dopočítat.

  • pokud bude mít zaměstnanec importované záznamy z docházky nebo z výroby
AUT_DOP_VYROBA (sk.5)
  • jen pro vybranou pracovní kategorii
AUT_DOP_KATEG (sk.5)

Odkazy

Zpracování brutto

Osobní nástroje