Antivirus C (sestava)(06/2020)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Antivirus C (sestava)(06/2020) je podpůrná sestava pro vyčíslení sníženého základu pro státní program Antivirus C.

Obsah

Historie

Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady / Antivirus C

Před vytořením

  • Pro období - vyberte období.
  • Mimo důvodů ukonč. (oddělte čárkami): - doplňte důvody ukončení, které neumožňují u daného zaměstnance provést snížení (dle podmínek Antiviru C).
  • Načíst sestavu - tlačítko, které provede načtení dat do sestavy.

Sestava

ČSSZ: Informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného

se do počtu nezahrnují zaměstnanci s (hlavním pracovním poměrem) a indikací ZMR v případě, že u nich nevznikla účast na pojištění (příjem pod limit 3000 Kč).

  • Vym.základ SP 3/2020 - Vyměřovací základ soc.poj. za 03/2020
  • Vym.základ SP v obd. - Vyměřovací základ soc.poj. za období, za něž se sestava vytváří (uživatelská volba)
  • Započ. v 03/2020 - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období 03/2020. Započítávají se jen druhy pracovního poměru: 1,2,3.
  • Započ. v období - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba). Započítávají se jen druhy pracovního poměru: 1,2,3.
  • Vym.základ - snížení o - zda a o kolik je možno snížit vyměřovací základ. Jedná se o stejnou částku jako ve sloupci Vym.základ SP v obd.,
- maximálně však 52253 Kč (podmínka programu Antivirus C).

Zároveň musí být splněny další podmínky (programu Antivirus C):

- počet zaměstnanců do 50 (Započ. v období <= 50. Nezahrnují se DPP, DPČ.)
- poměr počtu zaměstnanců k poslednímu dni kal.období činí alespoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31.3.2020. (Poměr počtu zaměstnanců >= 90%)
- poměr úhrnu vyměř. základů (zaměstnanců v prac.poměru) je alespoň 90% úhrnu vym.základů za 03/2020 (zaměstnanců v prac.poměru) (Poměr vym.základů započtených zaměstnanců >=90%)
  • Prom.pojist. (orientačně) - prominuté pojistné - jedná se o orientační částku (základ - předchozí sloupec * sazba 0,248)
  • Základ po snížení - výsledný sloupec. Rozdíl sloupců: Vym.základ SP v obd. - Vym.základ - snížení o. Pokud jsou všechny ostatní podmínky (příp. i zde v sestavě neuvedené) správně splněny, použije se výsledný součet za tento sloupec do přehledu PVPOJ, sekce B, řádku 4.

Odkazy

Osobní nástroje