Číslo rozhodnutí

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je generováno systémem ČSSZ, nově v rámci tzv. eNeschopenky.

Obsah

Algoritmus

Varianta 1) - standard

  • 1-8. znak: Identifikátor ošetřujícího zařízení. Splňuje tzv. Luhnův algoritmus.
Každé druhé číslo zprava se násobí krát 2. Pokud je výsledek víceciferný, jdou do celkového součtu jednotlivé cifry
Pak se přičítají zbývající cifry.
Výsledek je dělitelný 10.

Wikipedia: Luhnův algoritmus

Příklad: 10280766

Sudá pořadí (odzadu): 12; 0; 4 ; 2
Součet (odzadu): 6 + (1+2) + 7 + (0) + 8 + (4) + 0 + (2) = 30
  • 9 - 14. znak: Datum
  • 15 - 18. znak: Pořadové číslo v zařízení v rámci dne

Varianta 2) - výjimka

  • 9-18. znak: začíná číslicí 6 a na konci je číslo představující pořadové číslo neschopenky (v rámci ČSSZ). Např. 103104236000001412

Výjimka: možnost nevyplněno

V 03/2020 v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 bylo umožněno vystavovat některé typy dokladů primárně bez vyplněného čísla rozhodnutí. Aplikace na to reagovala způsobem, kdy pro

je umožněno jak nezadat hodnotu (což bylo možné i dříve), tak ale i pokračovat dále (vytisknout přílohu, vytvořit .xml soubor). Zobrazí se upozornění:

Před r. 2020

Číslo rozhodnutí o dočasné PN se zadává v režimu Editace. Platí pro agendu Pracovní neschopnost a Ošetřování.

Tento formát vyžaduje OSSZ i pro XML soubor dokumentu Příloha k žádosti.

Po 1.10.2011: Je umožněno pořizovat číselné údaje v délce 10 nebo 18 míst.
Před 1.10.2011: Číslo by mělo být ve tvaru: velké písmeno a 7-8 číslic, bez mezery mezi písmenem a číslicemi. Systém kontroluje, aby zde nebyla mezera, jinak nedovolí uložit.

Odkazy

Osobní nástroje