Úvod

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání
Mzdové číselníky

Systém KS Mzdy a Personalistika je určen pro potřeby personálních oddělení, útvarů PaM a mzdových účtáren, poskytuje také informace řídícím pracovníkům. Eviduje údaje o zaměstnancích, provádí výpočet mezd, poskytuje informace statistického charakteru. Jeho předností je, že veškeré údaje mohou vstupovat do počítače průběžně, a tím se snižuje zatíženost pracovníků mzdové účtárny na konci měsíce. MaP je aplikace klient-server, pracuje v prostředí Microsoft Windows a nad nejrozšířenějšími typy SQL databází. Samozřejmostí je síťová práce více uživatelů najednou s různými přístupovými právy.

Osobní nástroje